Za droga żywność

afryka.org Wiadomości Za droga żywność

African Development Bank (AfDB) ostrzega przed skutkami gwałtownego wzrostu cen żywności. Dotkną one przede wszystkim najuboższe kraje Afryki.

W raporcie „Africa Economic Outlook” AfDB wzywa do szybkich i zdecydowanych działań na rzecz powstrzymania kryzysu żywnościowego. Nie tylko ceny ropy osiągnęły rekordowo wysoki poziom – czytamy w raporcie. Wzrost dotyczy także cen żywności. W ciągu ostatnich trzech miesięcy cena za tonę ryżu wynosi już 760 $ za tonę (wobec 373 $ na początku ostatniego kwartału). Wzrosła też cena za kukurydzę. Z 171 $ za tonę do 220.

Droższa żywność grozi głodem dla milionów Afrykańczyków. W sytuacji, kiedy wielu z nich zarabia nawet mniej niż dwa dolary dziennie, dużej liczby afrykańskich konsumentów nie będzie stać na zakup żywności. W części przypadków winę ponosi uzależnienie się od importu ryżu, tak jak w przypadku Senegalu. O ile Senegalczycy mogliby uprawiać więcej prosa i zaspokajać swoje potrzeby żywieniowe, to tak się nie dzieje. Z drugiej strony wyższe ceny żywności wymuszają na Afrykańczykach zmianę ich menu. W Liberii wielkim powodzeniem cieszy się makaron, który wypiera droższy ryż z ulicznych barów.

Rosnące ceny żywności doprowadziły juz do zamieszek i niepokojów społecznych w takich krajach jak Burkina Faso czy Senegal. Nad sposobami zaradzenia skutkom żywnościowego kryzysu będzie obradował AfDB, na swoim najbliższym szczycie w Maputo, w dniach 14-15 maja.

woy

 Dokument bez tytułu