Z prasy: Afryka, ognisko wiary

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Z prasy: Afryka, ognisko wiary

Konflikty religijne w Afryce nie są ani niemożliwe, ani nieuniknione.

W prawie każdej dyskusji na temat religii i Afryki, pojawiają się stereotypy. W zależności od tego, jaki kawałek kontynentu poznali, postronni komentatorzy przedstawiają Afrykę jako obszar narastających konfliktów religijnych bądź wręcz przeciwnie – jako beztroski świat, którym różne religie mogą łatwo koegzystować, nawet w głowie tej samej osoby. Żadna z tych opinii nie jest ani do końca prawdziwa, ani fałszywa – Pew Research Centre z Waszyngtonu przeprowadził w 19 afrykańskich krajach badania dotyczące postrzegania i praktykowania wiary, które pokazują, że pod wieloma aspektami chrześcijanie i muzułmanie w Afryce odnoszą się do siebie z szacunkiem.

Większość muzułmanów postrzega chrześcijan jako tolerancyjnych, uczciwych i dobrze traktujących kobiety. W większości krajów chrześcijanie odwzajemniają się podobnymi opiniami wobec muzułmanów. Jednocześnie jednak większość badanych chrześcijan (43%) uważa islam za potencjalne zagrożenie i źródło konfliktu w przyszłości, podczas gdy tylko 20% muzułmanów widzi w podobnym świetle religię chrześcijańską. Prawie we wszystkich krajach, w których muzułmanie stanowią co najmniej 10% populacji, są oni bardziej zaniepokojeni możliwym fanatyzmem religijnym wśród swoich współwyznawców.

Jednak niezależnie od wyznania, Afrykańczycy mają silnie rozwinięte potrzeby i życie duchowe. Odsetek ludzi, którzy deklarują, że religia jest dla nich „bardzo ważna” waha się od 98% w Senegalu do 69% w Botswanie – co pokazuje zasadnicze różnice w porównaniu do 57% Amerykanów, 25% Niemców czy 8% Szwedów, którzy odpowiedzieli na to samo pytanie. W krajach afrykańskich, gdzie dominują religie chrześcijańskie, ponad połowa respondentów uważa, że Jezus powróci na ziemię za ich życia. Podobny odsetek muzułmanów wierzy, że za ich życia nastanie na świecie kalifat. Jednak ta religijna żarliwość Afrykańczyków nie przeszkadza im z nostalgią odnosić się do dawnych, tradycyjnych na kontynencie wierzeń. Wiele osób deklaruje, że w jakimś stopniu łączą monoteistyczną wiarę z elementami tradycji – wierzą na przykład, że czczenie duchów przodków może uchronić ich przed nieszczęściem.

maru

Na podstawie: The Economist

 Dokument bez tytułu