XII Konferencja Młodych Badaczy „Środowisko przyrodnicze – barierą czy stymulantem rozwoju gospodarczego?”

afryka.org Bez kategorii XII Konferencja Młodych Badaczy „Środowisko przyrodnicze – barierą czy stymulantem rozwoju gospodarczego?”

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

serdecznie zaprasza na:

 

XII Konferencję Młodych Badaczy

„Środowisko przyrodnicze –

barierą czy stymulantem rozwoju gospodarczego?”

 

7 grudnia 2009 r., Kampus Uniwersytetu Warszawskiego

Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji:

 

9.00 – 9.20               

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Mirosława Czerny

Dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych

 

Wprowadzenie do tematyki konferencji

Prof. dr hab. Jerzy Makowski

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

 

9.20 – 10.40 Sesja I. Wybrane elementy środowiska jako czynniki/bariery rozwoju

Prowadząca: Anna Dudek

 

Chile: lasy waldiwijskie – ochrona przyrody, społeczności lokalne i rozwój zrównoważony

Wojciech Doroszewicz

Centrum Studiów Latynoamerykańskich – CESLA UW

 

Analiza efektywności zrównoważonego i trwałego systemu energetycznego

Mihaly Dombi

Zakład Ekonomii, Instytut Teorii Gospodarki

Wydział Nauk Gospodarczych i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Debreczyński (Węgry)

 

Nigeria – środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Małgorzata Lachowicz

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Czy środowisko przyrodnicze może stanowić barierę dla pielgrzymek do Mekki

Małgorzata Arabas

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

 

10.40 – 10.55  Dyskusja

10.55 – 11.15 Przerwa na kawę

 

11.15 – 12.15 Sesja II. Zmiany klimatyczne a rozwój gospodarczy

Prowadzący: Jerzy Makowski

 

Kierunki działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych

Dorota Stelmach

Katedra Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzki

 

Derywaty pogodowe jako zabezpieczenie przed krótkoterminowymi zmianami pogodowymi

Izabela Prządo

Katedra Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzki

 

Globalne ocieplenie – szansa czy zagrożenie dla gospodarek państw świata? Analiza SWOT

Herbert Gnaś

Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

 

12.15 – 12.30  Dyskusja

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

 

13.30 – 15.10 Sesja III. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju

na wybranych przykładach

Prowadzący: Tomasz Wites

 

Środowisko naturalne i wzrost gospodarczy w społeczeństwie ponowoczensnym.

Czego badacze gospodarki mogą nauczyć się od antropologów?

Miłosz Miszczyński

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Czynniki społeczno – gospodarcze w kontekście uwarunkowań przyrodniczych – wyzwania i kierunki rozwoju województwa podkarpackiego

Marta Adamek

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

 

Zagrożenia naturalne i antropogeniczne barierą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu

Beata Wieteska – Rosiak

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

 

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju wybranych jednostek strukturalno-funkcjonalnych obszaru miasta Mysłowice (Wyżyna Śląska)

Tomasz Parusel

Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski

 

Środowisko przyrodnicze jako amortyzator upadku i szansa na odbudowę gospodarki na przykładzie Gruzji, w latach 1990 – 2009 r.

Krzysztof Dąbrowski

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

 

15.10 – 15.25 Dyskusja

15.25 – 15.45 Przerwa na kawę

 

15.45 – 17.05 Sesja IV. Zasoby wodne i glebowe jako czynniki/bariery rozwoju

Prowadzący: Marcin Solarz

 

Właściwości gleb użytkowanych rolniczo w okolicach Bytowa a rolnictwo zrównoważone

Barbara Braun

Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

 

Rzeka w mieście (Gdańsk)

Anna Ćwikałowska

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

 

Ochrona gleb – barierą rozwoju przestrzennego i gospodarczego?

Katarzyna Kaim

Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

 

Zasoby wodne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

Wojciech Spirewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

17.05 – 17.20 Dyskusja

17.20 Zakończenie konferencji

 Dokument bez tytułu