Wyspy największych swobód obywatelskich w Afryce

afryka.org Wiadomości Wyspy największych swobód obywatelskich w Afryce

Według Freedom House, amerykańskiej organizacji przygotowującej coroczny raport o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata i wybranych terytoriach zależnych i spornych, Cabo Verde otrzymało, kolejny raz, najwyższe notowania spośród wszystkich państw afrykańskich.

W raporcie każde państwo otrzymuje notę w dziedzinie praw politycznych i, osobno, swobód obywatelskich. Noty przyznawane są w skali od 1 do 7 ( 1 oznacza poziom najwyższy). Średnia obu not określa status danego państwa: od 1,0 do 2,5 "wolne", od 3,0 do 5,0 – częściowo wolne i od 5,5 do 7,0 „bez wolności".

Według ostatniego raportu Wyspy Zielonego Przylądka jako jedyny kraj Afryki uzyskało notę 1,0. Natomiast w kategorii „wolność prasy” Cabo Verde wyprzedziły w tym roku Mali, Ghana, Mauritius i RPA.

Elżbieta Sieradzińska

 Dokument bez tytułu