Wyrok Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

afryka.org Bez kategorii Wyrok Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

Specjalny Trybunał  ds. Sierra Leone wydał ostatnio ostateczny  wyrok skazujący trzech liderów rebelianckiego Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego (RUF).

 Zostali osadzeni w więzieniu po uznaniu za winnych  popełnienia licznych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko  ludzkości w trakcie wojny domowej w latach 1991 – 2002. Skazani nadzorowali grupy  żołnierzy, które wykazywały się szczególnym okrucieństwem wobec swoich ofiar oraz masowo wykorzystywały tzw. dzieci-żołnieży .  Z tego powodu kary więzienia ,jakie im zasądzono,  to aż 52 lata dla  Issa Sesay,  40 lat dla  Morris Kallon oraz 25 lat dla Augustinea Gbao. W ten sposób wydano już wyroki przeciwko większości postawionych w stan oskarżenia w 2004 roku zbrodniarzy.

 Dokument bez tytułu