Wspólna Polityka Afrykańska

afryka.org Wiadomości Wspólna Polityka Afrykańska

Unia Afrykańska (UA) przyjęła nowy plan wzmocnienia swojej roli na kontynencie afrykańskim, jak i negocjatora handlowego między Afryką a resztą świata oraz koordynatora wspólnej polityki obronnej. To wszystko stało się za sprawą przywódcy Libii, Muammara Kadafiego, który gościł szczyt UA.

Wizja Afryki według Kadafiego nie jest podzielana przez wszystkich afrykańskich polityków. Jednak sam Kadafi nie rezygnuje i forsuje swój projekt przekształcenia UA w super-państwo na kształt Unii Europejskiej.

Afrykańscy przywódcy zgodzili się co do potrzeby koordynacji wspólnej polityki zagranicznej i obronnej należących do UA. Są też gotowi zrezygnować z odrobiny suwerenności na rzecz działań zbliżających Afrykę do zjednoczenia.

Dokument, który dzis jest określany jako Wspólna Polityka Afrykańska, wejdzie w życie, dopiero po przyjęciu go przez parlamenty krajów należących do UA. Co ma oznaczać ta wspólna polityka? UA będzie przygotowywać wspólne stanowisko państw członkowskich w czasie międzynarodowych negocjacji. Będzie też wprowadzać wspólną politykę w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a co najważniejsze będzie mówić w imieniu krajów afrykańskich na międzynarodowym forum w kwestiach dotyczących międzynarodowego handlu.

Wciąż jednak bardzo wiele brakuje UA, aby móc ją porównać do UE.

lumi

 Dokument bez tytułu