WKS: Nielegalne diamenty

afryka.org Wiadomości WKS: Nielegalne diamenty

Pomimo międzynarodowego zakazu, Wybrzeże Kości Słoniowej (WKS) wciąż eksportuje diamenty. Co więcej eksport ten wzrasta, a większość diamentów jest splamiona krwią.

Zakaz eksportu diamentów z WKS ma związek z oenzetowskimi sankcjami nałożonymi na ten kraj. Powodem narzucenia tych sankcji była stytuacja wewnętrzna na WKS, gdzie doszło do wojny domowej i rozdarcia kraju na dwie części. Nakładając zakaz na eksport diamentów współlnota międzynarodowa chciała skłonić obie strony konfliktu w tym kraju do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów.

W kwietniu br. WKS odwiedził specjalny zespół z ONZ, którego celem było sprawdzenie, czy sankcje są przestrzegane. Okazało się, że eksport diamentów nie zanikł, a nawet odnotował wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Sprzyja temu utrzymujący się stan podziału WKS na strefy kontrolowane przez rząd i rebeliantów, którzy chociaż porozumienie z władzami podpisali, to nadal sprawują kontrolę na opanowanych przez nich terytoriach.

Konflikt na WKS trwa od 2002 roku. Pomimo że udało się obu jego stronom zawrzeć prozumienie, to wciąż przekładane są daty wyborów. Obecnie mowa jest o 29 listopada, ale i ten termin może ulec zmianie.

lumi

 Dokument bez tytułu