WIZYTA STUDYJNA ASSUMPTY MUGIRANEZY W POLSCE “Wnioski z ludobójstwa w Rwandzie”

afryka.org Bez kategorii WIZYTA STUDYJNA ASSUMPTY MUGIRANEZY W POLSCE „Wnioski z ludobójstwa w Rwandzie”

Fundacja Humanity in Action Polska wraz z The American Jewish Joint Distribution Committee zapraszają na prelekcje i spotkania w ramach WIZYTY  STUDYJNEJ ASSUMPTY MUGIRANEZY W POLSCE pt.: “Wnioski z ludobójstwa w Rwandzie”

Program:

4 września 2009: wystąpienie w ramach otwartego panelu „Ludobójstwo w XX i XXI wieku” z udziałem Konstantego Geberta oraz prof. Joela Kotka (Memorial de la Shoah w Paryżu) podczas dorocznego spotkania absolwentów Humanity in Action

Panel odbędzie się w godz. 11:00- 14:00. W spotkaniu uczestniczyć będą młodzi działacze praw człowieka z Danii, Holandii, Francji, Polski oraz Niemiec. Podczas spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne w j. angielskim, francuski i polskim.

Miejsce: Instytut Zachodni w Poznaniu, ul. Mostowa 27;  www.iz.poznan.pl

5 września 2009:  wykład otwarty pt. „Czy można zapobiec ludobójstwu?” w ramach XVIII letniego kursu „Międzynarodowa ochrona praw człowieka – ochrona mniejszości narodowych” organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka IPN PAN

Spotkanie odbędzie się w godz. 14:00-15:30. Jego głównymi uczestnikami będą młodzi prawnicy oraz działacze organizacji pozarządowych z Polski, Europy Wsch, Azji Śr. i Bałkanów. Spotkanie będzie tłumaczone z j. francuskiego na j .angielski.

Miejsce: Dom Studencki Jowita (sala konferencyjna na parterze), ul. Zwierzyniecka 7, Poznań, www.phrc.pl

7 września 2009: wykład otwarty pt.: „Czy można uczyć zapobiegania zbrodni przeciw ludzkości?” w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau

Wykład będzie miał miejsce w godz. 13:30- 15:00. Spotkanie będzie tłumaczone z j. francuskiego na j. polski.

Miejsce: Sala kinowa budynku obsługi zwiedzających, ul. Stanisławy Leszczyńskiej, Oświęcim, www.auschwitz.org.pl

9 września 2009: spotkanie z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie “Po NIGDY WIĘCEJ – kolejne ludobójstwo” 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30 i będzie tłumaczone z j. francuskiego na j. polski.

Miejsce: Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków, ul. Twarda 6, Warszawa

10-11 września 2009: wystąpienie podczas otwarcia  konferencji „Porównawcze studia nad ludobójstwami- od Ormian po Rwandę” a także udział w sesjach: „Prekursorzy, przygotowania i zwiastuny – rola państwa, edukacji, mediów, ideologii w przygotowaniu ludobójstw” oraz „Uczestnicy, sprawcy ofiary i obserwatorzy – motywacje i uzasadnienia ze strony sprawców ludobójstwa, reakcje ofiar”

Szczegółowy program konferencji oraz towarzyszących jej wydarzeń dostępny na stronie Domu Spotkań z Historią.  Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z j. francuskiego na j. polski.

Miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, Warszawa, www.dsh.waw.pl

11 września 2009: wykład otwarty „Dylematy pojednania. O ludobójstwie w Rwandzie 15 lat później”

Spotkanie odbędzie się w godz. 15:00- 16:30 i będzie tłumaczone z j. francuskiego na j. polski.

Miejsce: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa, www.ism.uw.edu.pl

Wszystkie spotkania i prelekcje mają charakter otwarty. Więcej informacji na stronach organizatorów i partnerów. W razie pytań prosimy o kontakt na adres: poland@humanityinaction.org

Assumpta Mugiraneza zajmuje się badaniem koncepcji ludobójstwa, a w szczególności zbrodni w Rwandzie; jest organizatorką pierwszego kongresu na temat pisania historii ludobójstwa, koordynatorką projektu „Mówić, myśleć… pisać historię ludobójstwa”, autorką artykułów w Revue Humanitaire i Revue d’Histoire de la Shoah oraz partnerem Memorial de la Shoah w Paryżu w zakresie historii ludobójstwa Tutsi.

Organizator wizyty studyjnej Assumpty Mugiranezy w Polsce: Fundacja Humanity in Action Polska

Sponsorzy: Fundacja Humanity in Action Polska, The American Jewish Joint Distribution Committee

Projekt jest realizowany we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Domem Spotkań z Historią w Warszawie, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Memorial de la Shoah w Paryżu oraz Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.

 Dokument bez tytułu