Więzienie za pokojową demonstrację

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Więzienie za pokojową demonstrację

El Bachir Dkhili (l. 21) jest kolejną ofiarą prześladowań na Saharze Zachodniej. Zachodniosaharyjski aktywista został zatrzymany w połowie marca przez marokańską policję, w czasie pokojowej demonstracji.

Dkhili od kilku lat, regularnie brał udział w manifestacjach. Miały one charakter pokojowy. Był już dwukrotnie aresztowany. Tym razem nie skończyło się na 48-godzinnym areszcie. Z aresztu trafił do więzienia i na salę sądową. Według rodziny aresztowanego, nikt nie został poinformowany o jego zatrzymaniu. Sfałszowane mają być również oskarżenia, które doprowadziły do skazania Dkhili’ego na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności.

16 marca 20177 roku Dhkili protestował przeciwko aresztowaniom zachodniosaharyjskich działaczy, domagających się prawa do samookreślenia Sahary Zachodniej, której od drugiej połowy lat 70. odmawia im Maroko, okupujące tę ostatnią kolonią w Afryce. Proces dekolonizacji na Saharze nie zakończył się, a międzynarodowe rekomendacje nie zostało zrealizowane. Maroko dąży bowiem do wcielenia tego obszaru poprzez kolonizację i okupację dawnego hiszpańskiego terytorium kolonialnego w Afryce.

Dhkili został skazany na więzienie wyłącznie na podstawie oskarżenia marokańskiej policji. Ta stwierdziła, że miał atakować policjantów kamieniami i rzucać koktajlami Mołotowa, co według rodziny oskarżonego zostało sfabrykowane przez marokańskie służby porządkowe. W czasie przesłuchań Dhkili był ofiarą przemocy ze strony policjantów i został zmuszony do podpisania zeznań, których nie pozwolono mu przeczytać. Nie pozwolono mu również na widzenie z rodziną. 

 Dokument bez tytułu