Wieś Kamapada stawia na wiedzę

afryka.org Wiadomości Wieś Kamapada stawia na wiedzę

Kilka lat temu, mieszkańcy wsi Kamapada Namoante, w Gwinei Bissau, byli analfabetami. Teraz przynajmniej ich dzieci mają szansę na zdobycie wykształcenia. Zawdzięczają to determinacji swoich rodziców.

W tej byłej portugalskiej kolonii, system edukacji trapi brak funduszy na prowadzenie szkół. Źle opłacani nauczyciele, często porzucają pracę, co przy brakach kadrowych jest ciosem, nokautującym wysiłki na rzecz alfabetyzacji najmłodszych 'Bissauczyków'.

Wbrew panującemu regresowi, mieszkańcy wsi Kamapada Namoante, postanowili wykształcić swoje dzieci. Wspólnymi siłami wznieśli budynek szkoły i sami zatrudnili nauczyciela. Efekty ich działań są imponujące.

Pomimo trudnej sytuacji, szkolne mury opuszczają pierwsi absolwenci, którzy w przeciwieństwie do rodziców, potrafią czytać i pisać. Co więcej, kadra pedagogiczna z Kamapada, zgodziła się na różne formy wynagrodzenia, w tym w naturze – jeżeli rodzice nie mają pieniędzy, przynoszą do szkoły jedzenie.

Przed Gwineą Bissau jeszcze długa droga, ale przykład Kamapada, dowodzi, że wystarczy poczucie ludzkiej solidarności.

(ps)

 Dokument bez tytułu