afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Wielkie Maroko?

Wielkie Maroko jest określeniem i ideą, związanymi z budową marokańskiego imperium w Afryce, która do dziś przyświeca marokańskim władzom. Wcześniej nazwa ta była używana w nacjonalistycznej propagandzie, kiedy Marokańczycy walczyli z francuskimi rządami kolonialnymi. Obecnie usprawiedliwia okupację Sahary Zachodniej. Jednak Wielkie Maroko to nie tylko Sahara Zachodnia wraz z Marokiem w dzisiejszych granicach.

Wielkie Maroko wiąże się z marokańskim ekspansjonizmem. Swojego uzasadnienia szuka on w przeszłości, w czasach, kiedy ziemie sąsiadujące z Marokiem były na dłuższy bądź krótszy okres podporządkowywane sułtanowi Maroka. W ten sposób, pomimo, że król Maroka utracił realne wpływy w dużej części ziem, marokańscy nacjonaliści doszli do wniosku, że Maroku należy się znacznie większe terytorium.

To pragnienie budowy imperium było szczególnie silne na etapie wyzwalania się spod zależności państw kolonialnych. Z czasem do tego hasła nawiązał marokański król, Hassan II, który uznał, że pobudzając marokański nacjonalizm, zyska poparcie Marokańczyków. Taktyka odwracania uwagi od problemów wewnętrznych i kanalizowanie jej na tym co poza Marokiem, w pewnym sensie odniosła swój skutek.

Wraz z okupacją Sahary Zachodniej, powstał szkielet Wielkiego Maroka. Jednak ambicje Marokańczyków sięgały jeszcze dalej. Dlatego zwlekali oni z uznaniem niepodległości Mauretanii czy też Senegalu i Mali. To właśnie te kraje, znajdują się na historycznej mapie, kolportowanej przez zwolenników idei Wielkiego Maroka. Jednak w przypadku tych państw, Maroko nie było w stanie zająć ich terytorium.

lumi

 Dokument bez tytułu