Więcej niż 140

afryka.org Wiadomości Więcej niż 140

Wstępne wyniki pierwszego od 15 lat powszechnego spisu ludności w Nigerii wskazują, że liczba mieszkańców tego najludniejszego kraju Afryki przekroczyła już 140 milionów.

Oznacza to wzrost o 63 procent w stosunku do wyników poprzedniego spisu w 1991 roku – wtedy doliczono się 88,5 mln osób. W ponad 140-milionowej społeczności 71 milionów to mężczyźni, a 68 milionów stanowią kobiety. Spis nie uwzględniał religii i przynależności plemiennej objętych nim osób, aby uniknąć niepokojów społecznych, które takie informacje mogły wywołać.

Pozostałe pytania dotyczyły – wykształcenia, zawodu, wysokości dochodów, warunków mieszkaniowych, dostępu do wody i mediów.

Wyniki spisu będą miały duże znaczenie przy podziale pieniędzy z budżetu centralnego między prowincje.

(ps)

 Dokument bez tytułu