Więcej lasu w Etiopii

afryka.org Wiadomości Więcej lasu w Etiopii

W czasie ostatniej dekady powierzchnia obszarów zalesionych w Etiopii powiększyła się trzykrotnie.

W praktyce oznacza to, że obecnie już dziewięć procent a nie trzy obszaru Etiopii będzie porastał las. W akcję zalesiania była zaangażowane etiopskie władze. W opinii rządzących Etiopią uda się w ten sposób zapobiec degradacji ziem uprawnych, a tym samym klęsce suszy i głodu. Sadzenie drzew jest zdaniem Addis Abeby najlepszym rozwiązaniem. Akcja zalesienia odbywała się przede wszystkim wzdłuż dolin rzecznych. W 2007 roku Etiopia posadziła najwięcej drzew na świecie w skali roku – aż 700 milionów.

Na początku XX wieku 35 procent terytorium Etiopii porastały lasy. Jednak duże zapotrzebowanie na drewno opałowe, sprawiło, że obszar lasów w 2000 roku skurczył się do trzech procent.

afrikana

 Dokument bez tytułu