Więcej inwestycji w Afryce

afryka.org Wiadomości Więcej inwestycji w Afryce

Inwestycyjne ramię Banku Światowego, IFC (The International Finance Corporation), ogłosiło, że poziom inwestycji w krajach Afryki Subsaharyjskiej wzrósł o jedną trzecią i wynosi 2,4 miliarda dolarów w 2010. Prognozuje się też utrzymanie tego trendu i dalszy wzrost oraz zauważa poprawę klimatu inwestycyjnego w regionie.

„Przewidujemy utrzymanie silnej aktywności inwestycyjnej w roku finansowym 2011 (liczonym od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011). Mamy już zapewnione inwestycje na dwa pierwsze miesiące roku fiskalnego w wysokości 400 milionów dolarów.” – stwierdził Jean Philippe Prosper, dyrektor IFC na Wschodnią i Południową Afrykę.

400 milionów dolarów z 2,4 miliarda nowych inwestycji w 2010 roku w Afryce Subsaharyjskiej zostało przeznaczone na pomoc w rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, 25 mln dolarów przeznaczono na pomoc w rozwoju lokalnych linii lotniczych – Air Burkina, Air Mali i Air Uganda. Poza pomocą dla prywatnych przedsiębiorców, IFC pomaga również rządom poszczególnych krajów w opracowywaniu i wdrażaniu reform, które mają ułatwiać inwestowanie.

“W Afryce, wzrost w krajach, które się reformują jest trzykrotnie wyższy niż w krajach, które nie prowadza reform gospodarczych. – twierdzą eksperci IFC.

maru

 Dokument bez tytułu