Wavel Ramkalawan – polityk w koloratce

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Wavel Ramkalawan – polityk w koloratce

Wavel Ramkalawan, a raczej wielebny Ramkalawan to jedna z kluczowych postaci seszelskiej opozycji. Duchowny Kościoła anglikańskiego, stanął na czele ruchu sprzeciwiającego się układowi sił politycznych na Seszelach, zdominowanemu przez Seychelles People's Progressive Front (SPUF). Czy w przyszłości on i jego Seychelles National Party (SNP) zdobędą władzę?

Urodził się na Mahé, największej wyspie Seszeli. Najpierw ukończył elitarny Seychelles College. Następnie podjął studia teologiczne na St Paul's Theological College na Mauritiusie. Tak rozpoczęła się jago duszpasterska kariera. Pastorem został w 1985 roku, aby kontynuować naukę na Birmingham University. Dopiero po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii pojawił się na Seszelach, gdzie pracował w kilku parafiach.

Praca duchownego miała jedną zaletę. Umożliwiała bezpośredni kontakt z ludźmi. Także z opozycją. Ramkalawan postanowił stanąć w obronie prześladowanych i podejrzanych przez seszelski rząd. Zaczął mówić w ich imieniu. Były to czasy, kiedy to tylko kościół mógł służyć za miejsce politycznej debaty.

Ramkalawan zaczął coraz częściej domagać się wyjaśnienia w sprawie jednopartyjnego systemu sprawowania władzy. W jednym z kazań, które zostało wyemitowane przez seszelskie radio poddał w wątpliwość sensowność ustroju wprowadzonego przez Alberta René. Mówił też o potrzebie wolności politycznej, szacunku dla praw człowieka i potrzebie demokracji.

Wkrótce po pamiętnym kazaniu utworzył wraz z innymi przeciwnikami rządu podziemną Parti Seselwa (PS), której został liderem (1991). Kiedy władze Seszeli zgodziły się wreszcie na wielopartyjne wybory, PS zarejestrowała się jako pierwsza. W wyborach z 1993 roku PS wspólnie z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi, powołała United Opposition (UO). UO zdobyła 9 procent w zgromadzeniu narodowym, co oznaczało jedno miejsce dla Ramkalawana. Podczas pięcioletniej kadencji wyróżnił się on ogromną aktywnością, krytykując politykę rządu.

W następnych wyborach, w 1998 roku, partia Ramkalawana zdobyła już 27 procent głosów. Zwiększyła tym samym stan posiadania w seszelskim parlamencie do 3 miejsc, dystansując inne opozycyjne ugrupowanie, Democratic Party, kierowane przez pierwszego prezydenta Seszeli, Jamesa Manchama. Ramkalawan został też liderem całej opozycji zasiadającej w zgromadzeniu.

W 2001 roku Ramkalawan był na tyle silny, aby spróbować swoich sił w wyborach prezydenckich. I rzeczywiście, zdobył aż 45 procent głosów poparcia wobec 54 dla René. Stara władza trzymała się jeszcze mocno, ale nie mogła już ignorować opozycji.

Kolejne wybory w 2002 roku oznaczały dalszy wzrost poparcia dla PS, której nazwa uległa zmianie na Seychelles National Party (SNP). Teraz jej działacze mieli już 11 ludzi w zgromadzeniu narodowym. Ten sam wynik SNP powtórzyła w wyborach w maju 2007 roku.

Sam Ramkalawan może mówić o wielkim sukcesie. Uniknął losu innych działaczy opozycji, którzy albo odeszli w zapomnienie albo zostali zamordowani przez nieznanych sprawców jak Gérard Hoarau. Z drugiej strony ujawnił się w czasach, kiedy wpływy René topniały. Stąd pojawił się w odpowiednim momencie. I potrafił wykorzystać tę szansę. Dziś jest nadal przywódcą SNP, chociaż z racji swojego zaangażowania w politykę zawiesił swoje kapłaństwo. Być może będzie następnym prezydentem Seszeli.

(kofi)

 Dokument bez tytułu