Warsztaty Komitetu Społeczności Afrykańskiej w Trójmieście

afryka.org Czytelnia Habitat Warsztaty Komitetu Społeczności Afrykańskiej w Trójmieście

Razem z Stephano Sambali pojechałem w miniony czwartek na spotkanie Diaspory Afrykańskiej z władzą lokalną Trójmiasta. Na miejscu panowała tropikalna pogoda. Na nas czekał trójmiejski Komitet w składzie Harris Mawusi z Ghany, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku Larry Ugwu z Nigerii oraz Edwarda Katende, pracownik Stoczni Gdyńskiej.

Spotkanie dotyczyło współpracy i dialogu między przedstawicielami władz lokalnych a osobami pochodzenia afrykańskiego w Polsce. Dzięki wsparciu Fundacji Stefana Batorego

podobne warsztaty planowane są w pięciu największych miastach Polski przez członków Komitetu. Są one skierowane do władz publicznych, służb mundurowych oraz dziennikarzy, w szczególności do osób zajmującym się polityką społeczną, współpracą z cudzoziemcami, integracją oraz organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Wcześniej  Harris  i Larry jako przedstawiciele lokalnej diaspory afrykańskiej przywitali gości.

„Społeczność Afrykańska mieszkająca w Polsce – Integracja, Współpraca    oraz  Sposoby Rozwiązania Problemów”. Taki był temat warsztatów.

Moja krótka prezentacja poruszyła zarys obecności Afrykańsczyków nad Wisłą, od czasów Zygmunta III wazy,  poprzez czasy zaborów, okres międzywojenny, epokę socjalizmu aż po przystąpieniu Polski do UE. W kolejnych  punktach rozmawialiśmy o celach Ogólnopolskiego Komitetu Społeczności Afrykańskiej (powołanego na grudniowym Zjedzie w Warszawie).

Przy okazji prezentowałem projekty oraz książki fundacji „Afryka Inaczej” jako dobre praktyki dialogu międzykulturowego.

Dla osób pochodzących z Afryki bardzo ważnymi kwestiami są: promocja kultur afrykańskich, walka z rasizmem i stereotypami, a także integracja społeczności afrykańskiej mieszkającej w Polsce. Tak najkrócej można sformułować samą ideę i potrzebę zorganizowania się  naszej diaspory.  Dlaczego powinniśmy dbać o wszystko, co umożliwia współdziałanie z instytucjami w zamieszkanych przez nas miastach.

Afrykanów jest około 5 tysięcy.  Wśród 39 milionów Polaków, ta liczba wydaje się być kroplą. A jednak. Jesteśmy dość widoczni. Prosi się jednak o jeszcze większą aktywność Afrykanów. Początkiem takiej aktywności, skoro zdecydowaliśmy się zostać w Polsce, powinien być większy udział w życiu naszych miast. To dodatkowa okazja, aby przywrócić  właściwy wizerunek kontynentu afrykańskiego.

W swoich wystąpieniach Larry i Harris postawili kilka podstawowych pytań w sprawie lokalnej integracji: co robić, żeby  miasto i region były przyjazne osobom pochodzącym z innych kultur czy krajów? Pytania te skierowano naturalnie do obecnych na sali przedstawicieli Gdańska i Gdyni. Reprezentowane były Wydział prewencji KMP w Gdyni, Pomorski Urząd Wojewódzki, Straż Graniczna; obecny był także Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

Po przerwie obiadowej rozmawialiśmy o roli mediów i osób publicznych w kreowaniu wizerunku Afryki. Z własnego doświadczenia wiem, że gdziekolwiek w Polsce pojawia się ten wątek, tam  temperatura rozmów sięga wartości  gorączkowych. W sali konferencyjnej Gdyńskiego Portu, było jednak spokojnie i rzeczowo. Toczyła się ciekawa debata o języku w przestrzeni publicznej.

Podsumowując spotkanie, uczestnicy podkreślali potrzebę współpracy między różnymi urzędami i instytucjami miejskimi z organizacjami imigrantów. To wszystko na poziomie lokalnym i miejsca zamieszkania.

Mamadou Diouf

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

 Dokument bez tytułu