Warszawa. Debata

afryka.org Bez kategorii Warszawa. Debata

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają na debatę z cyklu “Nauka dla rozwoju”:

JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO WODY PITNEJ DLA 1/8 MIESZKAŃCÓW ŚWIATA?

Gdzie na świecie występują problemy z dostępnością do wody pitnej? Z czego wynikają?

Jaki jest związek między dostępem do sanitacji a jakością wody pitnej?

Czy istniejące w Polsce technologie można wykorzystać w krajach słabiej rozwiniętych?

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają na debatę z cyklu “Nauka dla rozwoju”:

JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO WODY PITNEJ DLA 1/8 MIESZKAŃCÓW ŚWIATA?

Gdzie na świecie występują problemy z dostępnością do wody pitnej? Z czego wynikają?

Jaki jest związek między dostępem do sanitacji a jakością wody pitnej?

Czy istniejące w Polsce technologie można wykorzystać w krajach słabiej rozwiniętych?

 

W debacie wezmą udział:

Prof. Zbigniew Kundzewicz – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Łukasz Nowacki – Grupa Cohabitat

Maria Staniszewska – Polski Klub Ekologiczny

Prof. Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi

Piotr Sasin – Polska Akcja Humanitarna

 

Data: 23.09.2010  Godz. 9.45-16.00

Miejsce: Warszawa,  gmach MSZ przy Al. J. Ch. Szucha 21. Sala Lemkina

email: nauka@partnerspolska.pl

www.promocjanauki.pl

 Dokument bez tytułu