Warszawa: Debata z cyklu “Nauka dla rozwoju” – Jak zapewnić dostęp do wody pitnej w krajach słabiej rozwiniętych?

afryka.org Bez kategorii Warszawa: Debata z cyklu „Nauka dla rozwoju” – Jak zapewnić dostęp do wody pitnej w krajach słabiej rozwiniętych?

Gdzie na świecie występują problemy z dostępnością do wody pitnej? Z czego wynikają?

Jaki jest związek między dostępem do sanitacji a jakością wody pitnej?

Czy istniejące w Polsce technologie można wykorzystad w krajach słabiej rozwiniętych?

Gdzie na świecie występują problemy z dostępnością do wody pitnej? Z czego wynikają?

Jaki jest związek między dostępem do sanitacji a jakością wody pitnej?

Czy istniejące w Polsce technologie można wykorzystad w krajach słabiej rozwiniętych?

W debacie wezmą udział:

– Prof. Zbigniew Kundzewicz ( Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu)
– Łukasz Nowacki ( Grupa Cohabitat)
– Maria Staniszewska ( Polski Klub Ekologiczny)
– Prof. Maciej Zalewski ( Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi)
– Piotr Sasin (Polska Akcja Humanitarna)

 

Dzień 23.09.2010 Godz. 9.45-16

Miejsce: Warszawa, gmach MSZ przy Al. J. Ch. Szucha 21. Sala Lemkina

email: nauka@partnerspolska.pl
          www.promocjanauki.pl

 Dokument bez tytułu