Łupienia Sahary ciąg dalszy

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Łupienia Sahary ciąg dalszy

Gigantyczny projekt dostaw energii z Afryki Północnej, która pochodziłaby z kolektorów słonecznych nie będzie uwzględniał prawa międzynarodowego i statusu Sahary Zachodniej – ostrzega Western Sahara Resource Watch (WSRW). Jednocześnie istnieje ryzyko, że Unia Europejska przychyli się do prośby Desertecu – tak nazywa się ten projekt energetyczny – i będzie wspierać finansowo eksploatację ziem okupowanych przez Maroko.

Chociaż projekt wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest przyjazny dla środowiska, to pozostawia wiele niejasności , co do dokładnego zakresu terytorialnego. Mapy umieszczone na stronach internetowych Desertec pokazują rozmieszczenie elektrowni słonecznych i wiatrowych na terenie Sahary Zachodniej, terytorium okupowanym przez Maroko od 1975 roku.

Jeżeli terytorium Sahary Zachodniej będzie włączone w ten projekt , obawiamy się, że Desertec może spowodować ryzyko stworzenia kolejnej przeszkody w żmudnym i długim procesie pokojowym na Saharze Zachodniej, co może utrudnić dalszą integrację gospodarczą w rejonie Maghrebu – uważa Sara Eyckmans z WSRW.

Unia Europejska ustaliła politykę wsparcia ONZ w celu rozwiązania długotrwałego sporu pomiędzy Marokiem a Frontem Polisario na Saharze Zachodniej. Neutralne stanowisko UE oznacza, że nie powinna ona brać udziału w współpracy gospodarczej z władzami Maroka na zachodniosaharyjskim terytorium, ponieważ takie działanie mogłyby tylko wzmocnić nieuzasadnione roszczenia marokańskie do tej byłej hiszpańskiej kolonii. Roszczenia Maroka do Sahary Zachodniej zostały odrzucone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Maroko jednak od lat ignoruje postanowienia i opinie tak MTS jak i ONZ.

W związku z powyższym, WSRW będzie domagał się od unijnych rządów zapewnień, że posiadają pełne i jasne informacje na temat działań Desertecu. Ministrom we wszystkich krajach wspólnoty, w tym Polski, która objęła właśnie Prezydencję w Radzie UE, zostaną zadane następujące pytania: „Jakie jest stanowisko ministra na temat działalności gospodarczej na terenie Sahary Zachodniej?” oraz „Czy rząd reprezentowanego przez Pana/Panią kraju zgodzi się dofinansowanie projektu Desertec , jeżeli istnieje obawa, że na terenie Sahary Zachodniej może być prowadzona jego działalność?”

W poprzednich latach UE pokazała wielokrotnie swoją ignorancję wobec problemu Sahary Zachodniej. Wynika to z silnego sojuszu Hiszpanii i Francji z Marokiem. Co więcej UE godziła się i dopłacała za grabież zasobów ryb w wodach terytorialnych Sahary Zachodniej. Podobny problem dotyczy zachodniosaharyjskich fosforytów oraz prac poszukiwawczych prowadzonych przez europejskie firmy na terenach okupowanych. Teraz do tej listy może dołączyć czerpanie korzyści finansowych z eksploatacji energii słonecznej, na kontrolowanej przez Rabat Saharze Zachodniej.

Sara, WSRW

 Dokument bez tytułu