afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Unijne połowy

Ocena porozumień dotyczących rybołówstwa jest trzymana w sekrecie. Dwadzieścia cztery organizacje pozarządowe, wśród których jest Western Sahara Resources Watch, domagają się jej odtajnienia.

Unia Europejska poddaje ewaluacji każde potencjalne porozumienie dotyczące rybołówstwa podpisywane z krajem spoza tej organizacji. Również, w przypadku gdy porozumienie wygasa, poddaje się je ocenie. Jednak Unia Europejska nie podaje tych dokumentów do publicznej wiadomości, tłumacząc się poufnością dokumentów, która ma chronić interesy handlowe oraz stosunki międzynarodowe Unii Europejskiej.

W marcu 2011 organizacje pozarządowe zażądały ujawnienia wszystkich dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących współpracy w zakresie rybołówstwa między krajami UE a spoza niej.

W związku z odpowiedzią odmowną, 24 organizacje, wśród których była Western Sahara Resource Watch, 2 lipca wysłały list do sekretarz generalnej Komisji Europejskiej, Catherine Day. Żądają w nim dostępu do „wszystkich dokumentów, w których posiadaniu jest Komisja Europejska, a które zawierają oceny sprzed i po ocenie porozumień o dostępie do połowów oraz o partnerstwie w połowach.

Tylko w ostatnim czasie, poufna ocena spornego porozumienia o partnerstwie między Unią Europejską a marokańskimi rybakami, wywołała zamieszanie w europejskiej prasie. Raport określa porozumienie jako najgorsze, pod względem efektywności kosztowej, spośród wszystkich, które są obecnie podpisane. Ponadto, statki Unii Europejskiej wciąż niszczą rejony połowów ryb w regionie, już wyeksploatowane lub nawet nadeksploatowane przez lokalnych rybaków. Porozumienie jest niezgodne z prawem międzynarodowym ze względu na to, że obejmuje wody Sahary Zachodniej, w większości okupowanej przez Maroko od 1975 roku, bez odpowiedniej konsultacji z mieszkańcami Sahary.

„Dokumenty zawierające tą ocenę są niezbędne, żeby zrozumieć, jaki mają one wpływ na sytuację” powiedział André Standing, reprezentujący organizację TransaprentSea, która zainicjowała napisanie listu.

„Istnieje obawa, że połowy rybaków z UE na afrykańskich wodach powodują uszczuplenie zasobów rybnych, więc chcemy wiedzieć co na ten temat mówią te oceny. Z drugiej strony, istnieje też możliwość, że dokumenty wykażą, iż unijne porozumienia są poprawne. Dopóki nie zobaczymy dokumentów, nic nie możemy stwierdzić” stwierdził André Standing. „Równie ważne jest dowiedzenie się, jak miliony euro zapewnione krajom trzecim w ciągu ostatnich dziesięcioleci zostały wydane przez ich rządy – obywatele tych krajów mają prawo to wiedzieć.”

Na prośbę Unii Europejskiej, w grudniu 2010 roku, oceny porozumień między Unią Europejską a Maroko dostarczyła francuska firma konsultingowa Océanic Developpement.
Oceny zaznaczają, że zasoby ryb zarówno na marokańskich, jak i saharyjskich wodach są w pełni lub nadeksploatowane. Porozumienie o partnerstwie z Maroko jest najmniej opłacalne z porozumień Unii zawartych z krajami trzecimi.

Niemniej jednak, pomimo rozmów pokojowych, prowadzonych przez ONZ, między Marokiem a Frontem Polisario, które również obejmują rozmowy na temat zarządzania terytoriami z zasobami, Komisja Europejska obecnie planuje odnowić porozumienie.

WSRW

 Dokument bez tytułu