Unia Afrykańska: Koniec z plądrowaniem zasobów naturalnych

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Unia Afrykańska: Koniec z plądrowaniem zasobów naturalnych

Na szczycie Unii Afrykańskiej przyjęto deklarację wzywającą, aby zaprzestać  plądrowania  surowców na kontynencie afrykańskim.

Deklaracja z Addis Abeby, przyjęta przez Drugi Kongres Ministrów Odpowiedzialnych za Surowce i Rozwój z krajów UA, ma położyć kres plądrowaniu surowców na kontynencie afrykańskim.

Deklaracja powstała w grudniu 2011 roku, została oficjalnie przyjęta decyzją Rady Wykonawczej UA na szczycie, który odbył się w Addis Abebie w dniach 9-16 lipca 2012.

Paragraf pierwszy deklaracji głosi:

“Niniejszym uznaje się prawo suwerennych państwo członkowskich  Unii Afrykańskiej do ochrony  swoich surowców naturalnych.”

Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna jest pełnoprawnym członkiem Unii Afrykańskiej.

W 2002 roku ONZ orzekła, że dalsza eksploatacja surowców Saharze Zachodniej bez konsultacji z jej mieszkańcami będzie naruszeniem prawa międzynarodowego. Do konsultacji takiej nie doszło. Zamiast tego, Maroko przyspieszyło nielegalną eksploatację ropy i gazu, zarówno ze złóż lądowych, jak i morskich, a także wydobycie lądowych złóż fosforytów i minerałów.

Maroko jest jedynym państwem afrykańskim niezrzeszonym w Unii Afrykańskiej. Powodem tego jest kwestia Sahary Zachodniej, której część znajduje się pod marokańską okupacją. 

WSRW, tłum. Szymon Dolata

 Dokument bez tytułu