Unia Afrykańska: Koniec z plądrowaniem zasobów naturalnych

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Unia Afrykańska: Koniec z plądrowaniem zasobów naturalnych

Na szczycie Unii Afrykańskiej przyjęto deklarację wzywającą, aby zaprzestać  plądrowania  surowców na kontynencie afrykańskim.

Deklaracja z Addis Abeby, przyjęta przez Drugi Kongres Ministrów Odpowiedzialnych za Surowce i Rozwój z krajów UA, ma położyć kres plądrowaniu surowców na kontynencie afrykańskim.

Deklaracja powstała w grudniu 2011 roku, została oficjalnie przyjęta decyzją Rady Wykonawczej UA na szczycie, który odbył się w Addis Abebie w dniach 9-16 lipca 2012.

Paragraf pierwszy deklaracji głosi:

„Niniejszym uznaje się prawo suwerennych państwo członkowskich  Unii Afrykańskiej do ochrony  swoich surowców naturalnych.”

Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna jest pełnoprawnym członkiem Unii Afrykańskiej.

W 2002 roku ONZ orzekła, że dalsza eksploatacja surowców Saharze Zachodniej bez konsultacji z jej mieszkańcami będzie naruszeniem prawa międzynarodowego. Do konsultacji takiej nie doszło. Zamiast tego, Maroko przyspieszyło nielegalną eksploatację ropy i gazu, zarówno ze złóż lądowych, jak i morskich, a także wydobycie lądowych złóż fosforytów i minerałów.

Maroko jest jedynym państwem afrykańskim niezrzeszonym w Unii Afrykańskiej. Powodem tego jest kwestia Sahary Zachodniej, której część znajduje się pod marokańską okupacją. 

WSRW, tłum. Szymon Dolata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *