UNESCO za jeszcze lepszą ochroną Wirungi

afryka.org Wiadomości UNESCO za jeszcze lepszą ochroną Wirungi

Grupa 21 państw, które należą do UNESCO, wezwała Demokratyczną Republikę Konga do rezygnacji z planów prowadzenia działalności wydobywczej na terenie Parku Narodowego Wirunga – informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF, dzięki której udało się już powstrzymać koncerny wydobywcze przed dalszym poszukiwaniem złóż ropy naftowej w tym afrykańskim kraju.

UNESCO zaapelowało do kongijskich władz, aby cofnęły wszystkie pozwolenia na eksplorację zasobów paliw kopalnych w Wirundze. Inicjatywa UNESCO ma związek z zakończoną sukcesem kampanią WWF na rzecz powstrzymania koncernów TOTAL i Soco International PLC przed kontynuacją poszukiwań ropy naftowej w tym najstarszym parku narodowym Afryki.

Pod petycją w obronie Wirungi podpisało się ponad 750 tysięcy osób z całego świata. Jednocześnie podjęliśmy działania prawne, składając skargę do OECD na działalność Soco. Dzięki naszej kampanii koncerny paliwowe zobowiązały się, że wyłączą obszar parku narodowego z planów poszukiwań ropy naftowej, pomimo przyznanych przez kongijski rząd koncesji.

Działalnością firm wydobywczych było zagrożone aż 85 procent terytorium parku narodowego. W 2006 roku rząd w Kinszasie przyznał koncesję koncernom paliwowym, co zagroziło unikatowej w skali świata przyrodzie Wirungi, w tym jednej z najważniejszych ostoi krytycznie zagrożonych wyginięciem goryli górskich. Poszukiwania ropy naftowej i jej ewentualna eksploatacja wpłynęłyby negatywnie również na los mieszkańców tego rejonu.

Równie ważna jest decyzja UNESCO, która stwierdza, że poszukiwanie surowców mineralnych w miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości, jest niezgodne z ich szczególnym statusem. Soco, które ogłosiło w czerwcu br. zaprzestanie prac poszukiwawczych, zapowiedziało, że nie wznowi swojej działalności na terenie parku nie mając zgody na taką działalność ze strony UNESCO.

wwf.pl

 Dokument bez tytułu