Uganda: Więcej osób z HIV

afryka.org Wiadomości Uganda: Więcej osób z HIV

O ile jeszcze dziesięć lat temu Uganda odnotowała spadek liczby zakażeń wirusem HIV, dziś znów liczba osób żyjących z HIV w tym kraju rośnie.

Według oficjalnych danych w 2008 roku HIV zaraziło się 90 tysięcy osób. Oznacza to wzrost o 6,4 procent w porównaniu ze statystykami sprzed 4 lat. Wśród nowo zakażonych osób najliczniejszą grupę stanowią Ugandyjczycy w wieku od 15 do 49 lat, deklarujący, że żyli przez ostatnie 12 miesięcy w związku monogamicznym (aż 43 procent). 10 procent przypadków odnotowano wśród prostytutek, ich klientów i partnerek klientów.

Obecnie w Ugandzie żyje około miliona osób z wirusem HIV. Od momentu wykrycia pierwszego przypadku zakażenia w tym kraju w latach 80-tych zmarł już milion jego mieszkańców. W latach 90-tych aż 15 procent Ugandyjczyków i Ugandyjek było zakażonych wirusem HIV. Później udało się tę liczbę zmniejszyć.

ostro

 Dokument bez tytułu