UE wspiera Afrykę w ramach programu Aid for Trade

afryka.org Bez kategorii UE wspiera Afrykę w ramach programu Aid for Trade

Społeczność międzynarodowa podkreślała istotną rolę handlu w rozwoju krajów najbiedniejszych podczas Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju w Monterrey w Meksyku w 2002 roku. Wpływy z programu Aid for Trade mają pomóc krajom rozwijającym się pełniej i efektywniej wykorzystać możliwości płynące z wymiany handlowej.

Jako część programu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, Aid for Trade pozostaje priorytetem we współpracy rozwojowej dla UE. W grudniu 2005 Unia zobowiązała się do zwiększenia swoich rocznych wydatków na rzecz pomocy związanej z handlem (trade-related assistance, TRA) do 2 mld dolarów rocznie do 2010 roku. 1 mld dolarów z tej sumy miał pochodzić ze środków Komisji Europejskiej, podczas gdy kolejny miliard podlegał finansowaniu przez państwa członkowskie. Według założeń przyjętej przez Komisję Strategii Aid for Trade 2007 50% tej sumy (1 mld dolarów) powinien zostać przeznaczony na potrzeby krajów AKP (państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku).

Regionem, który najwięcej korzysta z programu Aid for Trade, jest Afryka. Pomoc dla tego kontynentu wyniosła 43,9% środków przeznaczonych przez UE na Aid for Trade w latach 2005-2007. Planowane jest również stworzenie regionalnych pakietów Aid for Trade, które umożliwiłyby krajom AKP regionalną integrację gospodarczą przy koordynacji i finansowaniu UE.

Źródło: EUROstep

 Dokument bez tytułu