Tydzień Edukacji Globalnej

afryka.org Polecamy Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna, która poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży, ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na współczesne zagadnienia i problemy wynikające z globalnego porządku.

Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uświadomienie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań. Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.

Obchodom TEG-u patronuje Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) przy Radzie Europy.
W Polsce patronat nad TEG sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Kto może wziąć udział w TEG?
TEG w Polsce jest oddolną, niesterowaną i niesterowalną inicjatywą, w której może wziąć udział każdy człowiek, każda grupa nieformalna, każda szkoła, każda organizacja i instytucja, która chce w tym czasie przygotować i przeprowadzić działania z zakresu edukacji globalnej.

Czytaj więcej na temat Tygodnia Edukacji Globalnej: www.teg.edu.pl

Olga Blumczyńska

 Dokument bez tytułu