Twitter częściowo zakazany w Nigerii

afryka.org Wiadomości Twitter częściowo zakazany w Nigerii

Sąd szariacki w Nigerii na stałe zakazał dyskutowania w Internecie na temat amputacji jako metody kary.

Sprawa stała się głośna po tym, jak na Facebooku i Twitterze rozgorzała dyskusja nad rodzajami kar cielesnych stosowanych w Szariacie. Grupy zwolenników Szariatu zaprotestowały przeciwko używania mediów społecznościowych do dyskusji nad islamskim prawem, które obowiązuje na równi ze świeckim w 12 z 36 stanów w Nigerii.

Nigeryjski Kongres Praw Obywatelskich (The Civil Rights Congress of Nigeria ) założył profile na Facebooku i Twitterze aby rozpocząć wśród Nigeryjczyków dyskusję nad Szariatem i umożliwić im ‘swobodne wyrażenie opinii’ na ten temat. Jednak tradycyjni sędziowie zdecydowali o całkowitym zakazie dyskutowania w Internecie na ten temat. Jednym z powodów zakazu jest chęć ochrony Szariatu przed publicznym zdyskredytowaniem przez jego przeciwników, których w Nigerii i na świecie nie brakuje.

maru za BBC

 Dokument bez tytułu