Tuaregowie z Mali i z Nigru

afryka.org Polecamy Tuaregowie z Mali i z Nigru

Zapraszamy na wystawę fotografii „Tuaregowie z Mali i Nigru”, którą można oglądać do 25 września w Galerii Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim. Autorami zdjęć są przede wszystkim wybitny znawca tematyki tuareskiej, doktor Adam Rybiński i jego syn Władysław.

Doktor Adam Rybiński jest etnologiem, który od ponad 30 lat prowadzi badania nad kulturami ludów pasterskich zamieszkujących w Afryce Północnej i Zachodniej. W swojej pracy naukowej zajmował się już gospodarką pasterską, świadomością ekologiczną, organizacją władzy, tradycyjnym wychowaniem i szkolnictwem dzieci koczowników oraz rodzeniem się w tych społecznościach świadomości narodowej. Badania poświęcone tym zagadnieniom prowadził w Algierii, Mali, Maroku i Nigrze. Przez ostatnie pięć lat wraz z rodziną oraz z tuareskimi przyjaciółmi przemierzał tereny zamieszkane przez Tuaregów w Nigrze, Mali i Burkina Faso.

W trakcie tych corocznych wyjazdów badaniom etnograficznym towarzyszy gromadzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej. Na jej podstawie syn Rybińskiego, Władysław, zrealizował filmy dokumentalne – „Szlakiem karawan” i „Odpalić pompę” oraz filmowe pocztówki z Nigru, które można obejrzeć na naszym portalu.

Afryka.org

Więcej o Tuaregach.

 Dokument bez tytułu