Tu mieszkamy: jestem z Etiopii

afryka.org Polecamy Tu mieszkamy: jestem z Etiopii

Jak się u nas czują cudzoziemcy? Spotkanie z Issayasem Techane, nauczycielem języka angielskiego, od 20 lat mieszkającym w Polsce porozmawia ekspertka, Kinga Turkowska, afrykanistka i historyk, związana ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, wolontariuszka Fundacji “Usłyszeć Afrykę”. W Etiopii realizowała projekt dotyczący kultury jedzenia.

Podczas spotkania będziemy mogli zapoznać się z ceremonią parzenia kawy oraz spróbować tradycyjnych etiopskich potraw, które zaprezentuje nam Abyssinia catering – specjalizująca się w kuchni etiopskiej.

Prowadzenie: Ignacy Karpowicz 

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”. Te słowa Ryszarda Kapuścińskiego są mottem Fundacji Instytut Reportażu. Możemy powiedzieć, że równie mało jako społeczeństwo wiemy o cudzoziemcach przebywających w Polsce.  A niewiedza jest często powodem zaburzonej komunikacji, nieporozumień i konfliktów.

Fundacja Instytut Reportażu kontynuuje projekt, którego celem jest obalenie stereotypów, przybliżenie kultury omawianego kraju oraz wyjaśnienie motywów zamieszkania w Polsce przez obywateli państw trzecich, a także stworzenie platformy do dyskusji i możliwościach integracji i przenikania się kultur. Mamy nadzieję, że spotkania ta pomogą w zapobieganiu dyskryminacji imigrantów poprzez walkę z niewiedzą, uogólnieniami, stereotypami i obiegowymi opiniami funkcjonującymi w polskim społeczeństwie oraz zapobieganie ich marginalizacji poprzez włączenie ich do wartościowego projektu kulturalnego o szerokim oddziaływaniu. Jesteśmy przekonani, że cykl spotkań z obcokrajowcami wpłynie na podniesienie jakości i intensywności rzeczywistego dialogu międzykulturowego na poziomie kontaktów bezpośrednich pomiędzy społeczeństwem przyjmującym a obywatelami państw trzecich oraz włączenie cudzoziemców z grupy obcokrajowców mieszkających w Warszawie w szerokie grono stałej publiczności biorącej udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Instytut Reportażu.

Do tej pory odbyły się już spotkania z osobami pochodzącymi z Ukrainy, Rosji, Filipin, Mołdawii, Turcji i Białorusi.

miejsce: Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa 

22 października 2014 (środa), godzina 19:00

wstęp wolny

 Dokument bez tytułu