Trybunał Europejski oskarża Włochy

afryka.org Wiadomości Trybunał Europejski oskarża Włochy

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Włochy pogwałciły prawa uchodźców z Erytrei i Somalii, odsyłając ich do Libii, pomimo, że mieli status uchodźców. Trybunał nakazał państwu włoskiemu zapłacenie 15 tysięcy euro odszkodowania każdej z ofiar.

13 Erytrejczyków i 11 Somalijczyków znalazło się w grupie 200 uchodźców, którzy w 2009 roku łodziami opuścili Libię i popłynęli w stronę Europy. W swoim pozwie uchodźcy wskazali, że Włosi odesłali ich do Libii bez sprawdzenia ich tożsamości ani bez informacji, gdzie są wysyłani.

Trybunał orzekł, że Włochy naruszyły 3 Artykuł Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (mówiący o zakazie nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz Artykułu 4 Protokołu Czwartego (o zakazie zbiorowego wydalania cudzoziemców).

Wyrok Trybunału jest ostateczny. Został on z zadowoleniem przyjęty przez UNHCR, która uznała go za „punkt zwrotny w orzekaniu o odpowiedzialności poszczególnych krajów oraz zarządzania przez nie migracją ludności”.  Rok temu Włochy ogłosiły, że zawieszają umowę z Libią, która sankcjonowała odsyłanie tam nielegalnych emigrantów w związku z niepewną  sytuacją polityczną w Libii.

maru

 Dokument bez tytułu