Troje dzieci na minutę

afryka.org Wiadomości Troje dzieci na minutę

Trzy – taka jest liczba dzieci, które rodzą się każdej minuty w Egipcie. 160 milionów – to przewidywana ilość Egipcjan w 2050 roku.

Rosnąca liczba Egipcjan stała się jednym z problemów, które egipski rząd chce rozwiązać jak najszybciej. Według prezydenta Egiptu, Hosni’ego Mubaraka przeludnienie jego kraju hamuje rozwój i uniemożliwia walkę z ubóstwem. Dlatego zapowiedział on szukanie rozwiązań, które pozwolą zapanować nad przyrostem demograficznym.

Egipskie władze poważnie rozważają wprowadzenie chińskiego modelu planowania rodziny. Obecnie na jedną Egipcjankę przypada 3 dzieci, a na terenach wiejskich wskaźnik ten wzrasta do 5 dzieci. Do 2017 roku Egipt chce zmniejszyć tę liczbę do 2 dzieci.

Według ekspertów zajmujących się planowaniem rodziny, Egipt nie prowadzi żadnej kampanii edukacyjnej, która nakłaniałaby obywateli tego kraju do zmniejszenia liczby posiadanych dzieci. Jednocześnie brakuje działań promujących aktywność zawodową kobiet, które zamiast zajmować się wyłącznie domem i wychowaniem dzieci mogłyby pójść do pracy, co również zahamowałoby boom demograficzny.

Egipt pomimo swojego rozległego terytorium 980869 km² ma zaledwie 45000 km² ziemi nadającej się do mieszkania. Dziś żyje na niej ponad 80 milionów Egipcjan. ¼ z nich mieszka w Kairze. Egipt ma też najwyższy wskaźnik zaludnienia na kilometr kwadratowy ziemi nadającej się do zamieszkania. Wynosi on 2000 osób.

lumi

 Dokument bez tytułu