Total nie będzie wiercił w krainie goryli

afryka.org Wiadomości Total nie będzie wiercił w krainie goryli

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO poinformował, że koncern Total nie będzie prowadził poszukiwań ropy naftowej i gazu w Parku Narodowym “Wirunga”. Francuski potentat paliwowy potwierdził też, że nie jest zainteresowany eksploatacją surowców mineralnych w tym parku, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego. Od ubiegłego roku WWF prowadził działania na rzecz powstrzymania poszukiwań ropy i gazu w Wirundze. Niestety z prac poszukiwawczych nie zrezygnował inny koncern, Soco.

Wirunga jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na świecie. Dlatego WWF zaapelował do koncernów wydobywczych, które otrzymały koncesje na poszukiwanie paliw kopalnych na tym obszarze. Na akcję WWF odpowiedział Total, który złożył deklarację, że, mimo posiadanej koncesji, nie będzie prowadził eksploracji w Wirundze. Teraz potwierdził swój zamiar pozostania poza parkiem narodowym w oficjalnym stanowisku przesłanym do UNESCO.

Niestety na obszarze parku narodowego rozpoczęła poszukiwania inna firma wydobywcza. Soco International PLC planuje już próby sejsmiczne nie zważając na status tego miejsca i katastrofalne skutki dla środowiska. Ucierpi na tym nie tylko przyroda, ale też ludzie. Jeżeli dojdzie do eksploatacji odkrytych złóż paliw, zniszczeniu ulegną cenne przyrodniczo siedliska i dojdzie do zanieczyszczenia wód. Na obszar parku wtargną kłusownicy, którym ułatwi zadanie infrastruktura wybudowana w celu uzyskania łatwego dostępu do złóż ropy i gazu. Wraz z nimi przenikną gatunki inwazyjne, które zagrożą ostoi rzadkich gatunków zwierząt, w tym krytycznie zagrożonych wyginięciem goryli górskich. Oprócz przyrody ofiarami koncernu Soco będzie miejscowa ludność, zamieszkująca okolice parku narodowego. Zanieczyszczenie wód zagrozi przetrwaniu lokalnych społeczności utrzymujących się m. in. z rybołówstwa.

Pomimo ponad pół miliona podpisów zebranych pod apelem o wycofanie się Soco z Wirungi, londyński koncern nie zamierza iść śladami Totalu. Ekolodzy są zaniepokojeni biegiem wypadków w Wirundze, dlatego też złożyli skargę na Soco do OECD, w której wskazują, że doszło do poważnego naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska. Domagają się całkowitego wycofania Soco z Wirungi.

W czerwcu ubiegłego roku UNESCO zaapelowało o anulowanie koncesji na wydobycie ropy naftowej na terenie Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Obecnie koncesje pokrywają aż 85% powierzchni parku, a ich największymi posiadaczami są duże koncerny paliwowe, Total i Soco.

Park Narodowy Wirunga jest najstarszym afrykańskim parkiem narodowym i jednym z pierwszych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Został założony w 1925 roku w celu ochrony unikatowych krajobrazów, siedlisk i niezwykłej różnorodności biologicznej.

za wwf.pl

 Dokument bez tytułu