Światowy Dzień Malarii

afryka.org Wiadomości Światowy Dzień Malarii

Malaria zabija każdego roku do 3 milionów ludzi, z czego 90% stanowią mieszkańcy Afryki na południe od Sahary. Przekłada się to na przynajmniej siedem dużych samolotów pasażerskich dziennie wypełnionych w większości przez kobiety i dzieci. Prawie połowa populacji światowej jest narażona na zachorowanie na malarię, a każdego roku choruje na nią blisko 500 milionów ludzi.

Malaria stanowi poważną przeszkodę w rozwoju ludzkiej populacji i ekonomi – pogłębia ubóstwo, ogranicza możliwości edukacyjne, powoduje absencje w miejscach pracy i kosztuje afrykańskie kraje około 8 miliardów euro każdego roku. Zapobieganie, wczesne rozpoznawanie i natychmiastowe leczenie są trzema podstawowymi elementami zwalczania tej choroby. A opanowanie jej jest możliwe. Wymaga to jednak wielobiegunowego zaangażowania całych społeczeństw.

Dostrzegła to grupa organizacji pozarządowych z Niemiec, Włoch, Kenii, Polski i Hiszpanii, która zapoczątkowała Afrykańsko-Europejską Inicjatywę STOP MALARIA NOW! (ZATRZYMAJ MALARIĘ TERAZ!). Wśród polskich partnerów akcji znajdują się dwie organizacje działające już od kilkunastu lat na polu pomocy medycznej w krajach rozwijających się: Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z Krakowa oraz Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania.

Poprzez kampanię chcą wpłynąć na zwiększenie świadomości o malarii i przypomnieć politykom o naglącej potrzebie wsparcia wysiłków zapobieżenia ponad milionowi zgonów rocznie powodowanych malarią i dla zwalczenia malarii w przyszłości.

Fakty

Malarii można zapobiegać: Właściwe użycie nasączonej środkiem owadobójczym moskitiery może zmniejszyć transmisję malarii nawet o 90% i zredukować śmiertelność dzieci o jedną piątą. Badania nad szczepionką przeciwko malarii powinny stanowić priorytet w opanowaniu tej choroby.

Malaria jest uleczalna: Leczenie oparte na kombinacji artemizyny z innymi lekami przeciwmalarycznymi (ACT) jest skuteczne i powstrzymuje rozwój lekooporności pasożyta. Terapie te są jednak dziesięć razy droższe niż leczenie konwencjonalne.

Zwalczanie opłaca się: Korzyści z wprowadzania wszechstronnego pakietu interwencji przeciwko malarii mogłyby być 18 razy większe niż jego koszty.

Wydatki są możliwe do skalkulowania: Koszty skutecznego zapobiegania i leczenia malarii na świecie zostały oszacowane na około 2 miliardy euro rocznie.

Więcej informacji o kampanii.

(stopmalarianow)

 Dokument bez tytułu