Świat arabski i Afryka

afryka.org Polecamy Świat arabski i Afryka

Świat arabski i Czarny Ląd to obszar odległy dla przeciętnego Europejczyka, obszar, którego się boją oraz nie wyrażają z sympatią. Obecność obywateli krajów arabskich i Afryki Subsaharyjskiej na starym kontynencie przedstawiana jest zazwyczaj jako zagrożenie dla bezpieczeństwa, a nie szansa na rozwój stosunków arabsko i afrykańsko-europejskich. Czy jest to uzasadniona obawa przed nie do końca poznanym światem?

Założeniem konferencji jest przełamanie wykształconego stereotypowego myślenia oraz nieuzasadnionego strachu. Specjaliści – arabiści, afrykaniści, naukowcy, studenci-pasjonaci, żołnierze przebywający na misjach oraz Ci którzy dysponują wiedzą, a swoją krytykę opierają głównie na doświadczeniach, będą dążyć, aby to spotkanie było zachętą dla młodych ludzi do przyjrzenia się w głąb problemów Czarnego Lądu. W końcowym efekcie postarają się przekonać do zrozumienia tego co odmienne.

Organizatorzy konferencji skupiając się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, polityce, kulturze, historii, a także stosunkach międzyludzkich, codziennym życiu w krajach arabskich i Afryki Subsaharyjskiej przedstawią wiele aspektów w sposób klarowny i interesujący dla każdego uczestnika.

Konferencja “Czarny Ląd i Świat Arabski. Równowaga czy dominacja?”, odbędzie się w dniu 6 maja br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z organizatorami.

Panele konferencji

1. Misje pokojowe jako gwarant międzynarodowego pokoju.

Niestabilność systemu bezpieczeństwa w rejonie Czarnego Lądu ma wieloletnie i wieloaspektowe podłoże. Od kilkudziesięcioleci nie rozwiązano tam wielu problemów etnicznych, kulturowych oraz gospodarczych, a do tego wszystkiego nakładają się aspiracje mocarstwowe niektórych państw. Celem tego panelu jest analiza obszarów kryzysogennych, wyłonienie czynników destabilizujących relacje międzynarodowe oraz prezentacja zdolności przeprowadzenia konkretnych operacji takich organizacji międzynarodowych jak ONZ, NATO, UE oraz UA.

2. Afryka i Bliski Wschód oczyma innych

Celem panelu jest przybliżenie prawdziwego oblicza świata który w Europie jest do dziś dość tajemniczy, niezrozumiały, nieosiągalny, a powszechna „wiedza” o nim to zlepek wielu stereotypów i archetypów. Naukowcy, specjaliści, pasjonaci, osoby, które zderzyły się z tym regionem niejednokrotnie spróbują nakreślić szeroką problematykę polityczną, społeczną, kulturową, a także przedstawić swoją analizę, wnioski, ocenę na tematy, które ich inspirują, niepokoją, zaskakują.

3. Piękno Afryki tkwi w człowieku.

Panel ma pokazać piękno, a zarazem ból Afryki, jej historię, obyczaje, historię pojedynczych osób, Afrykanów, osób które spotkały się właśnie tam z niezwykłymi wydarzeniami, doświadczeniami, które chcą podzielić się z tym, co kochają, co jest dla nich esencją życia.

inf. organizatorów

 Dokument bez tytułu