Sukces lekarza z Beninu

afryka.org Wiadomości Sukces lekarza z Beninu

Institut Francais de la propriete industrielle (IFPI) uhonorował lekarza z Beninu Jérôme Fagla Médégan dyplomem za wynalezienie lekarstwa na anemię sierpowatą. Po raz pierwszy w swojej historii IFPI wyróżnił naukowca z Afryki.

Lek doktora Médégana jest pierwszym skutecznym lekiem na anemię sierpowatą. Zaaprobowano już jego produkcję. Pomoże on uratować życie 200000 ludzi, którzy co roku umierają z powodu tej choroby. Lek otrzymał nazwę VK 500.

Anemia sierpowata jest chorobą dziedziczną, dotykającą jedno dziecko na 6000 nowonarodzonych. Dotyka zwłaszcza mieszkańców środkowej i południowej Afryki. Charakteryzuje się wadą budowy hemoglobiny. Powoduje, że erytrocyty mają sierpowaty kształt, co prowadzi do hemolizy – rozpadu wielu erytrocytów. Z wiekiem, liczba zmutowanych komórek w organizmie chorego wzrasta, doprowadzając do śmierci. Chorujący na anemię sierpowatą są odporni na malarię.

(mj)

 Dokument bez tytułu