Studia nad pokojem i rozwojem globalnym

afryka.org Bez kategorii Studia nad pokojem i rozwojem globalnym

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie uruchamia pierwsze w Polsce studia podyplomowe w dziedzinie badań nad pokojem i rozwojem globalnym adresowane do osób zainteresowanych współpracą z polskimi i europejskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania zagranicą.

Studia podyplomowe będą prowadzone w języku polskim, wybrane bloki przedmiotów, w tym Conflict Resolution, New Geopolitics, EuropAid Funding Opportunities, będą prowadzone w języku angielskim, co pozwoli studentom poznać słownictwo techniczne w dziedzinie studiów.Program obejmuje m.in.: Peacebuilding, Humanitarian Assistance – Recovery and Development Strategies, a także kwestie efektywności pomocy rozwojowej, rzecznictwa w dziedzinie rozwoju, pozyskiwanie funduszy, eementy przygotowania i zarządzania projektami. Tematyka studiów jest nakierowana na kształtowanie konkretnych umiejętności w zakresie prowadzenia analiz politycznych, standardów i dobrych praktyk w dziedzinie pomocy humanitarnej i rozwojowej, metod i narzędzi rzecznictwa w zakresie rozwoju.Większa część zajęć będzie prowadzona warsztatowo np.: przygotowanie projektów w ramach EuropAid i programu polskiej pomocy zagranicznej, co pozwoli nabyć praktyczne kompetencje. Dzięki temu, studia te są doskonałym uzupełnieniem szkoleń zawodowych. Szeroka wiedza dotycząca krajów globalnego południa, współpracy rozwojowej może być wykorzystana do prowadzenia wysokiej jakości edukacji globalnej. Zajęcia z rzecznictwa pozwolą słuchaczom rozwijać działania organizacji w tej dziedzinie.Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 25 września – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Słuchacze muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znać język angielski w stopniu komunikatywnym. Szczegóły na stronie internetowej: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe.  

 Dokument bez tytułu