Studia nad Pokojem i Rozwojem Globalnym

afryka.org Bez kategorii Studia nad Pokojem i Rozwojem Globalnym

Wyższa Szkoła Europejska od października 2009 uruchamia pierwszy w Polsce program studiów w dziedzinie badań nad pokojem i rozwojem globalnym. W uzupełnieniu tej oferty powstały roczne studia podyplomowe adresowane do osób już zaangażowanych lub zainteresowanych współpracą z polskimi i europejskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania zagranicą.Jak podkreśla Kordian Kochanowicz, opiekun merytoryczny kierunku – program przygotowany przez specjalistów pozwoli studentom doskonalić kompetencje w dziedzinie współpracy rozwojowej w krajach post – konfliktowych, krajach transformacji i krajach rozwijających się. Poszczególne bloki i moduły dotyczą również najbardziej aktualnych tematów w dziedzinie współpracy rozwojowej uwzględniając toczącą się debatę na temat polskiej polityki zagranicznej.

Studia podyplomowe będą prowadzone w języku polskim, wybrane bloki przedmiotów, w tym Conflict Resolution, New Geopolitics, EuropAid Funding Opportunities, będą prowadzone w języku angielskim co pozwoli studentom poznać słownictwo techniczne w dziedzinie studiów. Jak na 200 godzin zajęć program jest bardzo rozbudowany, obejmuje min.: Peacebuilding, Humanitarian Assistance – Recovery and Development Strategies, a także kwestie Efektywności Pomocy Rozwojowej, Rzecznictwa w dziedzinie rozwoju, Pozyskiwanie Funduszy, Elementy Przygotowania i Zarządzania Projektami. 

 Dokument bez tytułu