Strona PTAfr

afryka.org Polecamy Strona PTAfr

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (PTAfr) doczekało się swojej strony.

Każdy, kto jest zainteresowany działalnością PTAfr może od dziś wejść na www.ptafr.org.pl. Jej twórcy, studenci UKSW, zapowiadają rozbudowę serwisu. PTAfr zachęca wszystkie osoby zainteresowane jego działalnością do odwiedzin na stronie internetowej.

PTAfr powstało z inicjatywy grupy afrykanistów reprezentujących takie ośrodki jak: Zakład Języków i Kultur Afryki UW, Instytut Krajów Rozwijających się UW, Instytut Historii UW, Instytut Orientalistyki UJ, Zakład Etnologii UW i Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Członkami założycielami towarzystwa było 19 osób. Obecnie członkowie PTAfr. reprezentują środowiska naukowe związane ze wspomnianymi wyżej instytucjami. PTAfr. zostało przyjęte do Rady Europejskiej Studiów Afrykanistycznych (Conseil Europeen des Etudes Africaines) z siedzibą w Strasburgu w 1991 r. Wśród członków PTAfr. są osoby wywodzące się z różnych środowisk związanych z działalnością misyjną, duszpasterską, pedagogiczną i naukową kościoła katolickiego w Polsce; przedstawiciele uczelni katolickich (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), muzealnicy , etnografowie, studenci a także sympatycy spoza uczelni.

Środki finansowe PTAfr. pochodzą ze składek członkowskich oraz z dotacji KBN na działalność wydawniczą, a także niewielkich prywatnych datków – najczęściej sympatyków.

Podstawową formą działalności naukowej PTAfr są seminaria, prelekcje i konferencje, które spełniają rolę międzyśrodowiskowego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli naukowej i upowszechniania wyników badań. Są też rodzajem afrykanistycznej wszechnicy dla uczestników spoza środowiska akademickiego. Ich problematyka jest bezpośrednio związana z pracami badawczymi aktualnie realizowanymi przez polskich naukowców afrykanistów z kraju i z zagranicy.

odred

 Dokument bez tytułu