Stań w obronie praw Saharyjczyków! Wyślij e-mail!

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Stań w obronie praw Saharyjczyków! Wyślij e-mail!

Stań w obronie praw człowieka. Dołącz do Forum Pomocy dla Sahary Zachodniej biorąc udział w kampanii e-mailingowej wymuszającej na ONZ, aby wywiązywała się ze swoich prawnych i moralnych zobowiązań oraz aby monitorowała łamanie praw człowieka  w Saharze Zachodniej.

Poniżej treść listu do wysłania – podpisz go i wyślij oddzielnie lub z opcją ukryte do wiadomości (UDW) na każdy z poniższych adresów:

Dane kontaktowe:

Ambasador Susan E. Rice (USA), USUNPublicAffairs@state.gov

Jego Ekscelencja Sir Mark Lyall Grant (Wielka Brytania) UK@UN.int

Jego Ekscelencja Mr. Fernando Arias (Hiszpania) Rep.nuevayorkonu@maec.es

Jego Ekscelencja Gérard Araud (Francja) france@franceonu.org

Jego Ekscelencja Vitaly Churkin(Rosja) politdesk-rusun@un.int

Jego Ekscelencja Eugene-Richard Gasana (Rwanda, i Prezes Rady Bezpieczeństwa) ambanewyork@minaffet.gov.rw

Tekst listu do wysłania w języku angielskim (poniżej w polskim tłumaczeniu):

Hon. Ambassador,

I welcome the UN Secretary General’s recognition of the need for ‘independent, impartial, comprehensive and sustained monitoring of the human rights situations in both Western Sahara and the camps’. Please ensure this is included within the upcoming resolution on Western Sahara.

Human rights violations against Saharawi who question the Moroccan occupation of Western Sahara are commonplace. This was recently confirmed by the UN Special Rapporteur on Torture, Juan Mendez’ who reported torture, ill treatment, excessive force and kidnappings used to intimidate protestors. The Secretary General’s comments strengthen the calls of numerous human rights organisations, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, and Mr Mendez who recommended a ‘robust regional inter-governmental human rights monitoring mechanism’ in the Territory.

The language on human rights included in the 2011 resolution completely failed to provide an understanding of the torture and ill-treatment including rape, beatings, extreme violence and arbitrary arrest and detention regularly reported in Western Sahara. The Security Council must not permit Morocco to maintain its illegal occupation though a strategy of violence and terror. The people of Western Sahara urgently need permanent, independent human rights monitoring that reports directly to the UN Security Council. This is essential to gain a transparent and comprehensive understanding of human rights in the Territory.

Please fulfil your duty to the people of Western Sahara and ensure this is included in the upcoming resolution.

Yours sincerely,

(polskie tłumaczenie)

Szanowna Pani Ambasador/ Szanowny Panie Ambasadorze

Przyjmuję z zadowoleniem informację, że Sekretarz Generalny ONZ uznał za istotne, by istniał „niezależny, bezstronny, kompletny oraz trwały system monitorowania sytuacji praw człowieka zarówno na Saharze Zachodniej jak i w obozach uchodźców z Sahary”. Proszę zapewnić, aby ta opinia została włączona do treści najbliższej rezolucji na temat Sahary Zachodniej.

Przypadki łamania praw człowieka Saharyjczyków, którzy kwestionują marokańską okupację na terytorium Sahary Zachodniej są na porządku dziennym. Zostało to ostatnio potwierdzone przez Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Tortur, Juana Mendeza, który zgłosił stosowanie tortur, krzywdzące traktowanie, nadużywanie siły oraz porwania używane do zastraszania protestujących przeciwko marokańskiej okupacji Saharyjczyków. Komentarze Sekretarza Generalnego potwierdzają doniesienia wielu organizacji obrony praw człowieka, Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka oraz Mendeza, który zarekomendował wprowadzenie „prężnego, regionalnego, międzyrządowego mechanizmu monitorowania przestrzegania praw człowieka” na zachodniosaharyjskim terytorium.

Język użyty w rezolucji z 2011 roku do opisu praw człowieka nie pozwolił ani trochę zrozumieć skali tortur, złego traktowania, w tym gwałtów, pobić, skrajnej przemocy i nieuzasadnionych aresztowań stale odnotowywanych na terenie Sahary Zachodniej. Rada Bezpieczeństwa nie może pozwolić Maroku bezprawnie okupować tego terytorium za pomocą rządów przemocy i terroru. Mieszkańcy Sahary Zachodniej pilnie potrzebują stałego, niezależnego systemu monitorowania sytuacji praw człowieka, podlegającego bezpośrednio pod Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jest to kluczowe, aby zyskać jasny i kompletny obraz sytuacji praw człowieka na tym terytorium.

Proszę zadbać o przestrzeganie praw Saharyjczyków i zapewnić, aby powyższe zostało włączone do najbliższej rezolucji.

Z poważaniem,

Urszula Frąckiewicz

 Dokument bez tytułu