Somaliland postawił na edukację

afryka.org Wiadomości Somaliland postawił na edukację

W Somalilandzie, niepodległym regionie Somalii, od 1991 roku znacznie wzrosła liczba osób zapisujących się do szkoły. Jak mówią urzędnicy ministerstwa edukacji, spowodowało to wzrost liczby osób umiejących pisać i czytać z 20 do 45 procent.

“Zapisy do szkół [podstawowych i gimnazjalnych] znacząco wzrosły. W 1991 roku mieliśmy tylko 1019 uczniów zapisujących się do naszych szkół, natomiast w 2009 było to już 45.223 uczniów” powiedział Abdi Abdillahi Mohamed, dyrektor planowania w ministerstwie edukacji Somalilandu.

Somaliland zadeklarował jednostronnie niepodległość od Somalii w 1991 roku.

Ali Abdi Odowa, dyrektor generalny w ministerstwie edukacji, przypisał ten wzrost rosnącej świadomości społecznej i budowie wielu nowych szkół podstawowych.

Odowa powiedział: “Wybudowano setki szkół zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich. Rozpoczęto również edukację dorosłych. Somaliland planuje zagwarantować, by do 2015 roku 75 procent populacji umiało czytać i pisać.”

Według Mohameda, w roku szkolnym 2008/2009 do szkół podstawowych uczęszczało 225.853 uczniów, 21.331 uczyło się w szkołach gimnazjalnych a 26.156 brało udział w zajęciach dla dorosłych. 6.820 uczniów jest zapisanych do szkól technicznych i zawodowych.

“Do programu szkół ponadpodstawowych dodaliśmy dwa przedmioty z zakresu nauk społecznych -biznes i rolnictwo. Mamy nadzieję, że pomoże to absolwentom rozwinąć wlasną przedsiębiorczość”- dodał Mohamed.

Niestety ministerstwo otrzymało skargi od osób przesiedlonych i społeczności pasterskich. dotyczące opłat za szkołę i braku dostępu do szkół dla ich dzieci.

Jak skomentował Mohamed: “Konstytucja Somalilandu postuluje darmową edukację na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym. Uczniowie nie wnoszą opłat, rodzice płacą jednak kontrybucje, by wspomóc pensje nauczycieli i utrzymanie nauczycieli ochotników.”

Na obszarach trudno dostępnych ministerstwo rozpoczęło pilotowy projekt, zgodnie z którym nauczyciele towarzyszą społecznościom pasterskim i uczą w przemieszczających się szkołach.

“Ten projekt ma miejsce w regionie Togdheer. Nauczyciele podążają za pasterzami, gdziekolwiek oni idą a my płacimy tym nauczycielom więcej niż innym. Rozpoczęliśmy również rozprowadzanie posiłków. Dzieci pasterzy są karmione w szkołach w wioskach, podczas gdy ich rodziny wędrują w poszukiwaniu pastwisk” tłumaczy Mohamed.

Alex

 Dokument bez tytułu