Sojusz wojskowy Mozambiku i USA

afryka.org Wiadomości Sojusz wojskowy Mozambiku i USA

Mozambik i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie współpracy wojskowej. Ma ono pomóc nie tylko w lepszym wyszkoleniu armii Mozambiku i przygotowaniu jej do uczestnictwa w misjach pokojowych, ale również w rozwiązywaniu wewnętrznych problemów tego kraju.

Stronę amerykańską reprezentował admirał Michael Lynden, zaś Mozambik minister obrony tego kraju Teofilo Joao. Ten ostatni ma nadzieję, że dzięki współpracy mozambicka armia będzie służyć nie tylko w ramach sił pokojowych, lecz również pomoże w rozwiązaniu problemów wewnętrznych Mozambiku takich jak rozminowanie kraju czy też usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Porozumienie nie określa wysokości amerykańskiej pomocy Mozambikowi. Ma ona być "elastyczna" i dostosowana do bieżących potrzeb.

(ps)

 Dokument bez tytułu