Sojusz przeciwko malarii

afryka.org Wiadomości Sojusz przeciwko malarii

Afrykańskie kraje postanowiły stworzyć sojusz na rzecz walki z malarią. Cel tej koalicji jest jeden – zapobiec przypadkom śmierci z powodu malarii, zmniejszając ich liczbę o milion do 2015 roku. W praktyce oznaczałoby to wyeliminowanie prawie wszystkich zgonów w rezultacie malarii.

W sojuszu znaleźli się przywódcy 20 afrykańskich państw. Chcą zapobiec śmierci dzieci poniżej piątego roku życia i ich matek, najczęstszych ofiar malarii. Problem jest duży, bo malaria to nie tylko przypadki śmiertelne, ale również ogromne koszty związane z jej leczeniem, które sięgają sum rzędu 12 miliardów dolarów rocznie.

Afryka jest kontynentem najbardziej dotkniętym przez malarię. 86 procent przypadków malarii przypada na Afrykę, podobnie jak 91 procent przypadków śmiertelnych. Rocznie na malarię choruje około 500 milionów mieszkańców Afryki.

Wysoka śmiertelność osób cierpiących na malarię wynika z ubóstwa i braku odpowiednich środkówna leczenie i zapobieganie. Powstały właśnie sojusz ma skorzystać z pomocy międzynarodowej wspólnoty. Za 3 miliardy dolarów zostanie zakupionych i rozdystrybuowanych 240 milionów łóżek zabezpieczających przed komarami, roznoszącymi malarię.

lumi

 Dokument bez tytułu