Smaki Afryki: Kuchnia RPA

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Smaki Afryki: Kuchnia RPA

Od czasu zniesienia dominacji rasowej w 1994 roku, Republika Południowej Afryki dąży do zbudowania społeczeństwa, które w pełni korzysta ze swojej różnorodności i jednoczy wszystkich
mieszkańców promując uniwersalne wartości ogólnoludzkie. Ta jedność w różnorodności widoczna
jest w jedenastu językach oficjalnych kraju, jego barwnej i zróżnicowanej wielokulturowości,
i z całą pewnością w jego kuchni. To, co znamy obecnie pod nazwą “kuchnia Republiki Południowej Afryki” jest mieszanką potraw tradycyjnie afrykańskich oraz wpływów europejskich
i azjatyckich.

Historia kuchni RPA jest bezpośrednio związana z historią tego kraju, leżącego na wysuniętym
najdalej na południe krańcu Afryki, który przez wieki był dla statków handlowych półmetkiem
pomiędzy Wschodem a Zachodem. Wiele różnych ludów miało wpływ na rozwój kuchni
RPA: plemię San (Buszmeni) – myśliwi i zbieracze, odżywiający się mięsem dzikich zwierząt,
warzywami i owocami, Portugalczycy, Holendrzy, osadnicy francuscy oraz brytyjscy, niewolnicy
malajscy, których przywieziono na Przylądek (the Cape) oraz hinduscy robotnicy pracujący
na plantacjach trzciny cukrowej w Natalu. Każdy z nich przyczynił się w taki czy inny sposób
do ukształtowania kuchni nazywanej obecnie “tęczową kuchnią”. Te piękną nazwę zaczerpnięto z przemówienia laureata pokojowej Nagrody Nobla, Arcybiskupa Desmonda Tutu, który określił mieszkańców RPA jako “tęczowy Boży lud”.

Przemieszanie się wszystkich tych różnorodnych tradycji kulinarnych nie tylko odzwierciedla
wpływy rożnych grup etnicznych, z których składa się ludność współczesnej RPA, ale również
różnorodność jej krajobrazu – od winnic Przylądka do pól pszenicy i kukurydzy w Free State,
plantacji trzciny cukrowej i bananów KwaZulu Natal i Limpopo, aż do farm w Karoo, gdzie hoduje się owce i strusie. Imigranci przybywający na tereny południowoafrykańskie przywiozili ze sobą produkty żywnościowe i przepisy ze swoich krajów ojczystych. Często musieli znajdować produkty zastępcze, dostępne na południu Afryki. Różnorodne tradycje kulinarne mieszały się więc ze sobą, wiele potraw i przepisów zostało przejętych przez inne grupy etniczne, w ten sposób tworząc kuchnię Republiki Południowej Afryki. Południowoafrykański pisarz C. Louis Leipoldt pisał, że jest to proces, w którym nie dominuje żaden ze smaków, ale wszystkie “łączą się tworząc wspaniałą całość – triumf wspólnych dokonań”.

Lannice Snyman pisze we wstępie do swojej książki “Rainbow Cuisine” (Tęczowa kuchnia),
wydanej w 2003, że jedzenie ma tę wspaniałą cechę, iż “oznacza ono dzielenie się, czy to prostą przekąską, posiłkiem przy ognisku, czy wykwintną kolacją, co łączy ludzi wszystkich ras, kolorów i wyznań”.

Z radością przedstawiamy przepisy pochodzące z kuchni różnych grup etnicznych RPA. Celem
książki nie jest jednak szczegółowe opisanie kuchni południowoafrykańskiej. Po prostu przedstawiamy do wypróbowania niektóre z naszych ulubionych przepisów. Mamy nadzieję, że zainspiruje to naszych Czytelników do dalszych poszukiwań, a może także do odwiedzenia RPA – “tęczowego narodu” z jego “tęczową kuchnią”.

Febe Potgieter Gqubule,

Ambasador RPA w Polsce, do czerwca 2009 roku

Tekst pochodzi z książki “GOGO’S KITCHEN – Smaki Republiki Południowej Afryki”.

 Dokument bez tytułu