Skrzyżowane spojrzenia

afryka.org Polecamy Skrzyżowane spojrzenia

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zaprasza na otwarcie wystawy „Skrzyżowane spojrzenia / Afryka. Studium” – w czwartek, 7 listopada, o godzinie 18.00, w Ratuszu przy placu Wolnica 1.

Także w czwartek, 7 listopada, w godzinach od 12.00 do 13.00 zapraszamy dziennikarzy na spotkanie, które będzie okazją do rozmowy z kuratorami, zobaczenia wystawy przed jej oficjalnym otwarcie.

Piętnaście eksponatów ze zbioru liczącego prawie dwa tysiące obiektów pochodzących z Afryki układa się w odrębne opowieści. To, co je łączy, to postać człowieka – obserwatora i obserwowanego, swojego i obcego. Co tworzy się na przecięciach tych spojrzeń?

Pierwotnie rzeźby afrykańskie ukazujące człowieka istniały wyłącznie w przestrzeni kultu i rytuału. Miały chronić, umożliwiać rozmowy z przodkami, gwarantować płodność. Dopiero pod wpływem kontaktów z kulturami europejskimi, szczególnie w okresie kolonialnym, Afrykańczycy zaczęli portretować także samych siebie oraz przybyszów. Wykonane z drewna figurki przeniesione zostały do roli ozdoby, pamiątki, obiektu sztuki. Na wystawie oprócz dzieł tego typu prezentujemy także figurki amulety, zabawki, modele kolekcjonerskie – wszystkie przedstawiające ludzkie postaci. Co mówią nam one o świecie, w jakim zaistniały?

Studium obiektu to forma obcowania z muzealnymi obiektami na co dzień niedostępnymi i rzadko wystawianymi. To rodzaj pracowni, gdzie w ciszy i w spokoju przyglądamy się rzeczom i sobie samym. Tym razem punktem odniesienia jest ciało ludzkie w rzeźbie Afryki.

„Skrzyżowane spojrzenia / Afryka. Studium”

8 listopada 2013 r. – 2 marca 2014 r.

Otwarcie: 7 listopada, godz. 18.00

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Ratusz, pl. Wolnica 1

 Dokument bez tytułu