Seszele – wiele kultur tworzy jedną

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Seszele – wiele kultur tworzy jedną

Seszele są uznawane za państwo, w którym nie ma miejsca na dyskryminację rasową. Wynika to z połączenia się rożnych kultur w jedną, seszelską. Europa, Afryka i Azja. Wszystkie trzy kontynenty spotkały się na Seszelach.

Na Seszelach rasizm jest czymś nieznanym. To, że ludzie z różnych miejsc mieszkali obok siebie sprawiło, że spotykali się też w szkołach, prowadzili wspólne interesy i wspólnie spędzali czas wolny. A to sprzyjało integracji seszelskiego społeczeństwa.

Kim są? 

Największą grupę społeczną na Seszelach stanowią potomkowie osadników z Europy i z Afryki. Większość z nich jest świadoma swojej przynależności do wyjątkowej kultury I wyjątkowego społeczeństwa. Znacznie mniejszą rolę odgrywają przybysze z Chin i Indii. Swoje znaczenie utracili członkowie wielkich rodzin plantatorskich, tzw. grand blanc. Prestiż i władzę odebrały im socjalistyczne rządy Alberta René, który rządził Seszelami od 1977 roku.

Rodzina, kobieta, dom

Pomimo roli jaką odgrywa chrześcijaństwo na Seszelach, wśród ich mieszkańców bardzo popularne są związki oparte na kontaktach seksualnych – en ménage. W rezultacie aż 75 procent dzieci rodzi się poza małżeństwem.

Popularność en ménage wynika z kilku przyczyn. Organizacja wesela i uroczystości z nim związanych często przekracza możliwości finansowe wielu mieszkańców Seszeli. Ponadto trudności z uzyskaniem rozwodu i kolejne koszty z nim związane, odstraszają potencjalnych małżonków. Zresztą wierność małżeńska nie jest mocną stroną seszelskich mężczyzn. Dlatego en ménage ma nadal rację bytu.

Jednak warto pamiętać, że na Seszelach kobiety mają te same prawa co mężczyźni. Aż 50 procent studentów na prestiżowej seszelskiej uczelni, Seychelles Polytechnic, stanowią kobiety. Tyle samo kobiet zasiada w parlamencie Seszeli. Zajmują one też ważne stanowiska w działających na wyspach partiach politycznych.

Kobiety pełnią jeszcze ważniejszą rolę w życiu seszelskiej rodziny. To one decydują o domowych wydatkach i losach swoich dzieci. Rola mężczyzny ogranicza się tylko do przekazywania wypłaty, która zasila budżet zarządzany przez ich żony.

Seszele to miejsce wyjątkowe. Wyspy zamieszkuje niezwykłe społeczeństwo, które powstało wskutek spotkania wielu kultur. Społeczeństwo, w którym kobieta cieszy się poważaniem, a mieszkańcy nie wiedzą co to nietolerancja, bo jej nie doświadczają.

(kofi)

 Dokument bez tytułu