Senegal: Strata duchowego przywódcy – Serigne Saliou Mbacke nie żyje

afryka.org Wiadomości Senegal: Strata duchowego przywódcy – Serigne Saliou Mbacke nie żyje

Serigne Saliou Mbacke, przywódca społeczności Muridijja, największego religijnego bractwa muzułmańskiego w Senegalu, zmarł w piątek 28 grudnia br., w wieku 92 lat. Był piątym kalifem i ostatnim synem założyciela Muridijji, Cheikha Ahmadou Bamby (1855-1927). Funkcję kalifa pełnił od 1990 roku.

Pomimo statusu przywódcy bractwa Muridijji oraz depozytariusza dziedzictwa swojego świętego ojca, świat muzułmański pamięta go jako człowieka o niezwykłej skromności. Żył w zgodzie z nauką założyciela bractwa, koncentrując się na pracy, modlitwie i czytaniu Koranu. Wśród jego zalet, można wymienić, między innymi, pobożność, dobroć, miłość do każdego człowieka, kult uczciwości, miłość do pracy. Kochał dzieci, uwielbiał dawać im prezenty. Wiele uwagi poświęcał ich edukacji.

Wśród inicjatyw, które realizował w Toubie, można wymienić: zakończenie budowy Uniwersytetu Islamu, renowację i rozbudowę meczetu, inwestycje na rzecz miasta, które ze wzrostem gospodarczym o 15%, jest dzisiaj drugim co do szybkości rozwoju miastem w Senegalu. Budował szpitale, szkoły oraz infrastrukturę komunikacyjną. Stworzył wielkie i współczesne struktury rolnicze, na przykład „Xelcom” (Xelcom to nazwa lasu, w którym realizowany jest wielki rolniczy projekt rolniczySerigne Saliou Mbacke’a, gdzie na 45 tys. ha uprawia się różne kultury rolne.

W opinii wielu Senegalczyków, Serigne Saliou, był gwarantem pokoju oraz równowagi społecznej w kraju. Przyjeżdżali do niego zarówno przedstawiciele władzy, jak i opozycji z prośbą o poradę oraz modlitwę. Prezydent Abdoulaye Wade ogłosił trzydniową żałobę narodową. Z jego śmiercią zaczyna się era kalifatu wnuków Cheikha Ahmadou Bamby. Serigne Bara Mbacke, syn CHEIKHA MOUHAMADOU FADILOU MBACKE'A (1886-1968), kalifa drugiego, został nowym przywódcą bractwa Muridijja.

Bara Ndiaye

 Dokument bez tytułu