Seminarium o współpracy z Afryką

afryka.org Wiadomości Seminarium o współpracy z Afryką

17 czerwca 2019 r. w godz. 17:00-19:00 w sali 101 na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbędzie się seminarium na temat współpracy rozwojowej z Afryką i inwestycjom w kapitał ludzki, połączone z dyskusją. Udział w nim wezmą dr hab. Bara Ndiaye, dr Eugeniusz Rzewuski, Marek Zmysłowski i Robert Ainebyona. Podejmą oni tematykę ścisłych związków oświaty i rozwoju społeczno-gospodarczego, między którymi istnieje sprzężenie zwrotne. Zła jakość kształcenia wynika z niedorozwoju, ale sama też przyczynia się do stagnacji gospodarczej, gdyż to od wykształconych ludzi zależy tempo wzrostu produktu krajowego brutto. Zależności te bardzo obrazowo przedstawił prof. Bruno Knall (1924-2009) z Uniwersytetu w Heidelbergu. Otóż zacofanie gospodarcze jest przyczyną braku środków na rozwój oświaty. To z kolei powoduje niskie kwalifikacje zawodowe i niskie wykształcenie ogólne, a w rezultacie niską wydajność pracy i co za tym idzie zacofanie gospodarcze.

Dr hab. Bara Ndiaye jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od wielu lat wraz z żoną organizuje w Olsztynie Dni Afryki, połączone z konferencją naukową. Współpracuje jako ekspert z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Dr Eugeniusz Rzewuski jest specjalistą w zakresie języka i kultury suahili, który wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz Universidade Eduardo Modlane w Maputo w Mozambiku. Był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. W latach 1995-1999 był chargé d’affaires a i. Ambasady RP w Tanzanii, a w latach 2003-2006 – ambasadorem RP w Angoli i Republice Świętego Tomasza i Książęcej.

Marek Zmysłowski jest bizensmenem. Założył od podstaw serwis rezerwacji hoteli Jovago, który stał się znany w całej Afryce. Zdobył znaczne doświadczenie biznesowe na wymagającym rynku Nigerii. Napisał biografię „Goniąc czarne jednorożce. Jak polski wilk z Wall Street został afrykańskim terrorystą”, w której odsłania kulisy rozwoju swojej kariery. Został zaproszony do wygłoszenia wykładu w ramach TEDx o podejmowaniu ryzyka.

Robert Ainebyona jest wolontariuszem Ruchu „Maitri”. Opowiada w polskich szkołach o swoim kraju – Ugandzie, rozprawiając się ze stereotypami. Zanim przyjechał do Polski w 2018 r., odbył staż w siedzibie głównej Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej w Aruszy w Tanzanii. W mieście tym zorganizował Dzień Otwarty UMCS. Obecnie studiuje po angielsku stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS.

 Dokument bez tytułu