Sahara Zachodnia: wizyta ofiarodawców w obozach uchodźców

afryka.org Bez kategorii Sahara Zachodnia: wizyta ofiarodawców w obozach uchodźców

Reprezentanci krajów-ofiarodawców i partnerskie organizacje pozarządowe, w towarzystwie pracowników Wysokiego Komisariatu Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Światowego Programu Żywnosciowego (WFP), rozpoczęli trzydniową misję w saharyjskich obozach uchodźców położonych na zachodzie Algierii. Celem misji jest zapoznanie się z sytuacją w obozach i ocena warunków życia ich mieszkańców.

– Delegacja ambasadorów i delegatów z ponad 19 krajów, miedzy innymi z Brazylii, Francji, Indonezji, Włoch, Szwajcarii, Południowej Afryki, Hiszpanii, Nigerii i Stanów Zjednoczonych, jak również reprezentanci  Biuro Pomocy Humanitarnej przy Komisji Europejskiej (ECHO), udają się do dwóch z czterech obozów dla uchodźców. Spotkają się tam z beneficjentami, reprezentantami uchodźców i reprezentantami władz Algierii – powiedział we wtorek w Genewie rzecznik HCR Ron Redmond. W tym miesiącu, specjaliści od żywienia z HCR i WFP odwiedzą obozy, by dokonać oceny aktualnego stanu żywienia uchodźców oraz ocenić obecne programy i praktyki. Ma to na celu poprawienie sytuacji żywieniowej uchodźców i zmniejszenie problemu anemii wśród najsłabszych spośród nich. Misja ma również zadecydować, czy będzie istniała potrzeba dołożenia do artykułów pomocowych dodatkowych artykułów żywnościowych, o wyższych wartościach odżywczych, zwłaszcza dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Będzie również należało wziąć pod uwagę możliwość zaakceptowania tych nowych artykułów przez uchodźców. Ostatnie badanie przeprowadzone w 2008 r. przez organizację Lekarze Świata i WFP w koordynacji z HCR dowiodło, że uchodźcy cierpią w obozach  na niedożywienie, w tym 61% dzieci i 66% kobiet w ciąży, które cierpią na anemię i niedobór żelaza. Badanie pokazało również, że 55 % wszystkich kobiet cierpiało na anemię. W rezultacie, różne agencje i organizacje pozarządowe postanowiły temu przeciwdziałać za pomocą różnorodnych środków. WFP zapewnia 125 000 racji żywnosciowych. HCR dostarcza dodatkowe artykuły żywnościowe. Podczas miesiąca Ramadan w 2008 r., HCR rozdystrybuował dodatkowe racje świeżych artykułów, mięsa wielbłądziego oraz produktów mlecznych. Miało to na celu poprawienie stanu odżywienia uchodźców. Zachęcano także mieszkańców obozów do zakładania ogródków warzywnych. Dystrybucja wody została udoskonalona dzięki nowemu systemowi aprowizacji. Wcześniej dostarczano ja ciężarówkami.   Wsparcie HCR obejmuje także projekty dotyczące wody, uzdatniania, poszerzenia sieci wodnej, transport wody samochodami ciężarowymi, opiekę zdrowotną, oraz centra szkoleń zawodowych dla kobiet i młodych uchodźców. W odpowiedzi na dużą liczbę odnotowanych przypadków anemii, WFP w ramach swoich działań, dostarczyła również dodatkowe racje żywnościowe oraz stworzyła program szkolnych stołówek. Działania WFP obejmą dystrybucję wzbogaconych w dodatkowe elementy porcji żywnościowych wśród dzieci cierpiących na niedożywienie, kobiet w ciąży, matek karmiących piersią, a także dostawę obiadów dla dzieci ze szkół podstawowych. WFP pracuje również nad zróżnicowaniem podstawowego zestawu żywnościowego, wprowadzając do niego  jęczmień w 2008 oraz ryż w 2009 r. Od stycznia do marca 2009, dzięki wsparciu finansowemu Włoch, dostarczono i rozdystrybuowano wśród uchodźców makaron. W ciągu pięciu ostatnich lat, wsparcie finansowe ze strony ofiarodawców było nieregularne, a w 2008 r.  HCR otrzymał tylko 39 % swojego budżetu. Obydwie agencje potrzebują dodatkowych funduszy na 2009 r. WFP oraz HCR ściśle z sobą współpracują, by  podczas wizyt ofiarodawców oraz w czasie misji ewaluacyjnych, zwrócić uwagę na potrzeby uchodźców i ich los.   Saharyjscy uchodźcy zaczęli przybywać do Algierii w połowie lat siedemdziesiątych. HCR zapewnia im pomoc od czasu, gdy zaczęli napływać do regionu Tindouf w 1975 i w 1976 r. WFP dostarcza im pomoc żywnościową od 1986 r. Źródło: allafrica.com

 Dokument bez tytułu