Rzecznik praw afrykańskiej społeczności

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Rzecznik praw afrykańskiej społeczności

Swoją działalność rozpoczyna rzecznik praw społeczności afrykańskiej w Polsce. Do maja br. funkcję tę będzie pełnił tymczasowo fundator i Dyrektor Programowy Fundacji, Mamadou Diouf. W jego działaniach będzie go wspierał zespół anty-dyskryminacyjny działający w ramach Rady Programowej Fundacji „Afryka Inaczej”. W maju planowane jest spotkanie Afrykanów i Afrykanek reprezentujących organizacje działające na rzecz Afryki w Polsce. Na spotkaniu tym zostanie wybrany stały rzecznik afrykańskiej diaspory w naszym kraju.

Praktyka pokazuje, że w polskiej przestrzeni publicznej, tak w mediach, jak i w polityce, społeczność afrykańska jest nadal dyskryminowana. W tej sytuacji niezwykle ważne stają się działania rzecznikowskie. W przypadku pojawienia się dyskryminującej Afrykanów i Afrykanki wypowiedzi, rzecznik będzie podejmował interwencję. Jego wsparciem jest zespół antydyskryminacyjny działający w ramach Rady Programowej Fundacji „Afryka Inaczej”, w której skład wchodzą Afrykanie i Afrykanki mieszkający w Polsce, wśród nich prof. Desire Rasolomampionona, Stephano Sambali, Tobia Hiwot i Daniel Oware. Pełnią oni funkcję doradczą. Wsparciem służą również Polacy, zaangażowani we wsparcie afrykańskiej diaspory w Polsce i związani z Fundacją.

Rzecznik będzie podejmował interwencje również w sytuacjach łamania praw Afrykanów w Polsce. W imieniu Fundacji złoży zapytania w przypadku niesprawiedliwego traktowania przez administrację publiczną i służby mundurowe. Z kolei sami Afrykanie i Afrykanki będą mogli uzyskać informacje, które będą mogły im pomóc w omówionych wyżej sytuacjach, dzwoniąc bezpośrednio na specjalny numer telefonu rzecznika:

Działania antydyskryminacyjne i wspierające afrykańską diasporę w Polsce nasza Fundacja prowadzi już od początku swojego istnienia – mówi Mamadou Diouf, tymczasowy rzecznik praw afrykańskiej społeczności w Polsce z Fundacji „Afryka Inaczej”. – Zaczęło się od wypowiedzi posła Artura Górskiego o końcu cywilizacji białego człowieka. Nawiązaliśmy też współpracę z policją i Urzędem ds. Cudzoziemców. Chcemy, aby działania rzecznikowskie sprzyjały rozwiązywaniu trudnych kwestii, edukowały dziennikarzy i polityków w zakresie ich języka stosowanego do opisu Afryki i jej mieszkańców, a jednocześnie doprowadziły do skutecznego wsparcia afrykańskiej diaspory w Polsce w zakresie doradztwa i rzecznictwa. Pragniemy również, aby w proces powołania rzecznika diaspory zaangażowali się również inni Afrykanie, reprezentujący organizacje działające na rzecz Afryki nad Wisłą.

W maju br., w związku z półmetkiem Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego i z okazji dorocznego Dnia Afryki, odbędzie się spotkanie, na które zostaną zaproszeni Afrykanie i Afrykanki oraz osoby pochodzenia afrykańskiego działający w organizacjach pozarządowych na rzecz Afryki w Polsce. Dokonają oni wyboru stałego rzecznika praw społeczności afrykańskiej, który będzie pełnił tę funkcję na zasadach pro bono.

Powołanie funkcji rzecznika i zespołu anty-dyskryminacyjnego jest możliwe dzięki realizacji projektu wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego.

 Dokument bez tytułu