Rząd pomoże kombatantom

afryka.org Wiadomości Rząd pomoże kombatantom

W Angoli stowarzyszenie zrzeszające byłych żołnierzy rozpocznie współpracę z rządem. Stowarzyszenie tworzą weterani, którzy pochodzą z różnych zbrojnych ugrupowań. Dlatego należą do niego kombatanci związani z rządzącą Angolą MPLA oraz opozycyjnymi FNLA i UNITA.

Deklaracja współpracy została ogłoszona podczas konferencji angolskich kombatantów. Odbyła się ona w dniach 21-22 czerwca br.

Stowarzyszenie ma współpracować z rządem w celu poprawy sytuacji byłych żołnierzy. Z ramienia angolskich władz za współpracę z kombatantami będzie odpowiadał minister ds. weteranów wojennych Pedro Van-Dúnem.

Według Van-Dúnema to niezwykle ważny krok na drodze do rozwiązania problemów z jakimi borykają się byli żołnierze.

Stowarzyszenie powstało w 1985 roku, w celu obrony praw Angolczyków, którzy brali udział w wojnie o wyzwolenie Angoli. Pierwsza konferencja stowarzyszenia odbyła się w 1992 roku.

(lumi)

 Dokument bez tytułu