Rozmowy w Burundi

afryka.org Wiadomości Rozmowy w Burundi

Ambasador Smail Chergui, Komisarz Unii Afrykańskiej ds. Pokoju i Bezpieczeństwa, spotkał się 16 czerwca w Bużumburze z prezydentem Republiki Burundi Pierrem Nkurunkizą. W części spotkania uczestniczył też ambasador Boubacar Diarra, Specjalny Wysłannik UA ds. Regionu Wielkich Jezior.

Podczas spotkania ambasador Chergui wyraził zadowolenie z działań burundyjskiego rządu w sprawach międzynarodowych – jak np. udział burundyjskich żołnierzy i policjantów w misjach UA (zwłaszcza AMISOM i MISCA) i podkreślił, że przyszłoroczne wybory prezydenckie w Burundi powinny charakteryzować się bardziej demokratyczną formą niż poprzednie, w których ostatecznie wystartował tylko jeden kandydat, aczkolwiek mówiąc o tych wyborach powinniśmy pamiętać, że nie było winą prezydenta Nkurunkizy, że nie miał kontrkandydatów i że obserwatorzy z Unii Europejskiej nie dostrzegli się oszustw wyborczych i łamania procedur demokratycznych. Ze strony Unii Afrykańskiej ambasador Chergui zapewnił znaczną pomoc w przygotowaniu wyborów i ich swobodnego przeprowadzenia.

Poruszano też kwestię respektowania zawartych w Aruszy porozumień między Hutu i Tutsi. W Burundi uczyniono znaczny postęp w kwestii napięć etnicznych, a prezydent Nkurunkiza jest gorącym zwolennikiem respektowania tych porozumień i niwelowania zatargów na tle etnicznym. Podczas spotkania powiedział on, że jest prezydentem wszystkich Burundyjczyków, niezależnie od ich plemiennych przynależności i że nie dopuści, by jakakolwiek grupa lub osoba doprowadziła do zastraszenia społeczeństwa, czy zagrożenia funkcjonowania państwa.”

Daniel Kulhawiec

 Dokument bez tytułu